Bilstöd och parkeringstillstånd

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa och anpassa bilen efter barnets behov. Du kan även ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bilstöd

Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter barnets behov. Svårigheterna ska finnas kvar nio år eller längre. Du ansöker hos Försäkringskassan. 

För att få bilstöd måste du uppfylla ett eller flera av dessa krav.

  • Du ska ha ett barn med funktionsnedsättning.
  • Du ska behöva bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
  • Du och barnet ska bo tillsammans.

Bilstöd för barn - försäkringskassan.se 

Parkeringstillstånd och dispens

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en bestående funktionsnedsättning och väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan i din kommun ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

Avgift för parkering i Stockholms stad

I Stockholms stad betalar du parkeringsavgift när du parkerar enligt det som står på vägmärket. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ansöka om en reducerad parkeringsavgift hos Stockholms stad. Reducerad parkeringsavgift innebär att du inte behöver betala när du parkerar på Stockholms stad avgiftsbelagda p-platser och parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. Dessa regler inte på tomtmark eller i garage.

Parkeringsvakterna kontrollerar att du har parkeringstillståndet i rutan och att du har betalt den reducerade avgiften genom bilens registreringsnummer. 
Avgift för parkering - stockholm.se 

Trängselskatt

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver du inte betala trängselskatt. Undantaget från skatteplikt gäller så länge parkeringstillståndet är giltigt. Du ansöker hos Skatteverket. 

För varje parkeringstillstånd kan Skatteverket undanta två bilar från trängselskatt om det finns synnerliga skäl. Ett exempel är när ett barn med rörelsehinder har föräldrar som bor på olika håll. Till ansökan ska du bifoga kopia av framsidan på utfärdat parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats.
Befrielse från trängselskatt - skatteverket.se

Dispens för dubbdäcksförbud 

Det är förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Dispens kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl till personer som har fått bilstöd, har parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ofta har ärenden på de gator som har dubbdäcksförbud.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller brev. I ansökan ska du skriva vilka gator du vill ha dispens för. Vid avslag kan du överklaga. 
Dubbdäck - stockholm.se

Senast ändrad 2024-01-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson