Enkätundersökning hösten 2019

Under september 2019 gjordes en enkätundersökning på Funktionshindersguiden. 600 personer svarade på undersökningen.

Sammanfattning av enkätundersökningen

  • De flesta som var på webbplatsen var privatpersoner och de ville få information om vuxna och barn. 
  • Ungefär hälften lyckades utföra det de vill ha svar på, 30 procernt hittade delvis, 16 procent hittade inte.
  • 25 procent hittade snabbare på webbplatsen och ungefär hälften hittade under den tid de hade tänkt sig, 25 procent tyckte att det tog mycket mer tid.
  • Mer är 80 procent tyckte om utseendet på webbplatsen och nästa alla tyckte att den var lätta att förstå sig på.
  • Mer än 80 procent litade på innehållet på webbplatsen.
  • De flesta var nöjda med deras besök på webbplatsen.

Diagramen på enkätundersökningen

image8klxo.png

images16k.png

imageftfce.png

imageqg75r.png

image82cf4.png

imageaf3io.png

imageh9ym.png

image9besf.png