Enkätundersökning hösten 2019

Under september 2019 gjordes en enkätundersökning på Funktionshindersguiden. 600 personer svarade på undersökningen.

Sammanfattning av enkätundersökningen

  • De flesta som var på webbplatsen var privatpersoner och de ville få information om vuxna och barn.
  • De flesta var nöjda med sitt besök på webbplatsen.
  • Ungefär hälften kunde hitta det de ville ha svar på. 30 procent hittade delvis, 16 procent hittade inte.
  • 25 procent hittade snabbare på webbplatsen och ungefär hälften hittade under den tid de hade tänkt sig, 25 procent tyckte att det tog mycket mer tid.
  • Mer är 80 procent tyckte om utseendet på webbplatsen och nästan alla tyckte att funktionshindersguiden var lätt att förstå sig på.
  • Mer än 80 procent litade på innehållet på webbplatsen.

Diagrammen på enkätundersökningen

image8klxo.png

images16k.png

imageftfce.png

imageqg75r.png

image82cf4.png

imageaf3io.png

imageh9ym.png

image9besf.png

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson