Rehabilitering

Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit efter till exempel en olycka eller sjukdom. Det kan vara efter stroke, ryggmärgsskada eller förvärvad hjärnskada. Insatserna ska bidra till att personen får tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället

Rehabilitering för vuxna

Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans är ett projekt med elva olika aktörer från kommunal och privat verksamhet, landsting och ideellt föreningsliv, som anordnar utbildningar och mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående tillsammans med patientorganisationer och rehab-aktörer.

På projektets webbplats finns bland annat aktiviteter hos föreningar, information om seminarier, stödåtgärder och nya forskningsrön. 
hjarnatillsammans.se

Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter vuxna tar emot vuxna, 18 år och äldre, som har drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada mellan 13-64 års ålder. De ger även råd och stöd till närstående.
Hjärnskadecenter vuxna - habilitering.se

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Hörselrehabiliteringen utför hörselundersökningar, hörapparatutprovning, samtalsgrupp, hörsel- och tinnitusrehabilitering, samt kommunikationsträning.

Hörselrehabilitering är till för dig som fyllt 18 år och har något av följande:

 • omfattande besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus
 • ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen
 • en nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet

Du behöver en remiss för att komma till rehabiliteringen. 
Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund - karolinska.se

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning tar emot dig som är 18 år och äldre som har eller misstänks ha haft polio. Fokus ligger på utredning och rehabilitering. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och psykolog.

Du som bor i Stockholm behöver ingen remiss för att komma till postpoliomottagningen. Bor du utanför Stockholms län behövs remiss från specialistläkare.
Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning - ds.se

Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus

Hjärnskaderehabilitering

Mottagningarna tar emot dig som är över 18 år och efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation. Du behöver en remiss.

Hjärnskaderehabiliteringen är uppdelad på flera enheter:

 • hjärnskaderehabilitering mottagning för nybesök
 • hjärnskaderehabilitering öppenvård med fokus på medelsvår till svår hjärnskada med målet att återgå i arbete om möjligt
 • hjärnskaderehabilitering konsultteam med fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder
 • hjärnskaderehabilitering unga vuxna med fokus på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter
 • neuropsykologisk konsulttjänst som ger stöd åt primärvårdens neuroteam.

Alla mottagningar och vårdavdelningar - ds.se

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få information om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se

Tonusmottagning

Tonusmottagningen tar emot dig som är vuxen och behöver vård och behandling för att mildra din spasticitet eller annan stegrad muskeltonus. På mottagningen arbetar läkare, sjukgymnast och sjuksköterska i ett nära samarbete med ortopedingenjör.

För att komma till dem behöver du remiss, antingen från din husläkare eller specialistläkare.
Tonusmottagning Danderyd - ds.se
Tonusmottagning Huddinge - ds.se

Förebyggande sjukpenning för anställda

Förebyggande sjukpenning kan du ansöka om hos Försäkringskassan när du ska genomgå medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta din sjukskrivning. En läkare ska ha ordinerat behandlingen.
Förebyggande sjukpenning för anställda - forsakringskassan.se

RG Aktiv Rehabilitering

​RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som vill inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.

 • Rehabträning i Stockholm riktar till exempel till dig som har en ryggmärgsskada, benamputation, MS eller polio. Du får prova olika idrotter, friluftsliv, kondition, rörlighet, balans, styrka och teknik
 • RG har flera kurser och läger för personer med ryggmärgsskada och med liknande diagnoser.
 • RG:s har även flera läger för barn och med fysiska funktionsnedsättningar.

rgaktivrehab.se

Aktiv Ortopedteknik 

Efter amputation eller vid medfödda skador på armar och/eller ben kan du få rehabilitering på Aktiv Ortopedteknik som finns i Stockholm län. Du kan själv ansöka utan remiss. 
Rehabilitering Stockholm - aktivortopedteknik.se 

EX-Center

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter för barn och vuxna med missbildningar eller amputationer på fler än en arm eller ett ben. Det kan vara till exempel personer med dysmeli, neurosedynskada eller amputationer.
ex-center.org

Logopedmottagning

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logopedmottagning du vill gå till bland dem som har blivit godkända av Stockholms läns landsting. Du kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped.

Olika logopeder arbetar med olika typer av problem som:

 • logopedi vid dyslexi - för utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • logopedi vid röststörning
 • logopedi vid språk- och talstörningar
 • logopedi vid stamning
 • logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.

Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom när det gäller diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom - socialstyrelsen.se (pdf>

Neurocampus på Sophiahemmet​

Neurocampus på Sophiahemmet har rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Remiss behövs inte. 
neurocampus.se

Rehabilitering i primärvården

I rehabiliteringsinsatserna ingår undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Rehabiliteringen kan ske på mottagning eller i hemmet. Du kan själv kontakta och välja vilken mottagning vill. Det behövs ingen remiss.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och fysioterapeut och på många av deras mottagningar finns också kiropraktorer, kuratorer, logopeder och lymfödemterapeuter.  
Rehabilitering i primärvården - 1177.se

Socialstyrelsen – Rehabilitering

Socialstyrelsen har flera webbsidor som handlar om rehabiliteringsprocessen. Processen har en början, ett slut och över en viss tid. Den kan även vara mellan olika vårdgivare och utförare.
Rehabilitering – kunskapsguiden.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

För specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus. 
Du har möjlighet att välja mellan Aleris Rehab Station Frösundavik, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal
​Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

Du kan själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom. 
Specialiserad rehabilitering -1177.se

Fysioterapi

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.
Fysioterapi - 1177.se

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

 • barn- och ungdomsteamet
 • datateamet
 • seniorteamet
 • vuxenteamet.

Syncentralen - sodexohjs.se

Senast ändrad 2024-02-15

Informationsansvarig: Pia Jakobsson