Förskola och skola för elever med funktionsnedsättning

En del elever med funktionsnedsättning behöver gå i skolor som är anpassade efter deras behov som till exempel anpassad grundskola och gymnasieskola, specialskola eller riksgymnasier för elever med rörelsehinder.

Förskola

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas plats på förskola och stöd utifrån sina speciella behov. 
Förskolan - utbildningsguiden.skolverket.se

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.
Anpassad grundskola – utbildningsguiden.skolverket.se
Anpassade grundskolan – skolverket.se
Anpassade grundskolan på lättläst svenska – skolverket.se (pdf)
Gå i skolan med intellektuell funktionsnedsättning – skolverket.se

Specialskola

Specialskola är till för elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Det finns åtta specialskolor i landet.

Eleverna behöver ha funktionsnedsättningen:

 • dövhet eller hörselnedsättning
 • synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar
 • grav språkstörning, döva eller med hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) samt för elever med dövblindhet

Specialskola - utbildningsguiden.skolverket.se

Fritidshem

Barn som har fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas plats på fritidshem. 
Fritidshem - utbildningsguiden.skolverket.se

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över tolv år som tillhör lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.
LSS - riksdagen.se

Riksgymnasier för elever med rörelsehinder

Du som har ett omfattande rörelsehinder kan söka till något av landets fyra riksgymnasier. De har anpassade lokaler och undervisning. 

Riksgymnasierna finns i:

 • Göteborg
 • Kristianstad
 • Stockholm
 • Umeå.

rgrh.nu

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.
Om anpassade gymnasieskolan – utbildningsguiden.skolverket.se
Anpassad gymnasieskola på lätt svenska – utbildningsguiden.skolverket.se 

Anpassadgymnasieskola.se

På anpassadgymnasieskola.se kan du söka bland anpassad gymnasieskola, läsa om skolorna och deras program.
anpassadgymnasieskola.se

Bron

Stockholms stad har ett projekt som heter Bron. Projektet ska försöka göra det lättare för unga vuxna att gå från anpassad gymnasieskola och daglig verksamhet till arbete eller fortsatta studier.
Bron - samordningstockholm.se

Elevhälsan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska även ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Elevhälsan - socialstyrelsen.se (pdf)
Elevhälsan - 1177.se

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är en webbplats som ger verktyg och material till förskolor och skolor så att de ska kunna genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön.
elevhalsoportalen.se

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Du ansöker om skolskjuts från din kommun eller skolan. 
Skolskjuts - skolverket.se

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
Kommunernas aktivitetsansvar – skolverket.se

Sveriges Utbildningsradio 

Sveriges Utbildningsradio (UR) har många program på webbplatsen urplay.se för dig som vill lära dig något nytt. Här finns dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika.
urplay.se

Orka plugga - Planering och koncentration

Orka plugga är ett tema på urplay.se som handlar om planering och koncentration. I programmen ger lärare och elever tips. Det kan till exempel handla om att förstå det du läser, komma ihåg glosor och minnas det du behöver inför prov.
Orka plugga - urplay.se

Skola hemma

På webbplatsen urplay.se finns program i skolämnen, från lågstadiet till gymnasiet. Alla programmen har pedagogiskt stöd.

De olika ämnena är:

 • svenska
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap
 • historia.

Skola hemma - urplay.se

Utbildningsguiden

På Utbildningsguiden hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.
utbildningsguiden.skolverket.se
Svenska skolan – utbildningsguiden.skolverket.se 

Olika språk

Utbildningsguiden har information om det svenska skolsystemet dessa språk:

 • Svenska
 • English (Engelska)
 • Français (Franska)
 • العربية (Arabiska)
 • Soomaali (Somaliska)
 • فارسی (Persiska)
 • دری (Dari)
 • Українська (Ukrainska)
 • Русский (Ryska)

Olika språk – utbildningsguiden.skolverket.se

Senast ändrad 2024-05-22

Informationsansvarig: Pia Jakobsson