Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostaden anpassad efter dina behov.

Bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget är Boverkets digitala handbok är för dig som ansöker bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. Även handläggare kan använda tjänsten.

Du kan ansöka om att anpassa bostaden för att exempelvis kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat eller sköta din hygien. Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos din kommun.
Bostadsanpassningsbidraget - boveket.se
Vad är bostadsanpassningsbidrag? - boverket.se

Bostadsanpassning i Stockholms stad

På Stockholms stads webbplats finns information om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
Bostadsanpassning - stockholm.se

Bostadscenter

Bostadscenter.se är en webbplats om bostadsanpassning. 

Där finns:

  • information om regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag

  • en behovsguide som hjälper dig att identifiera ditt behov av bostadsanpassning och råd om vilka lösningar som finns

  • ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut

  • information om kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar.

Bostadscenter.se

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​När en hyresgäst flyttar kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningar söka återställningsbidrag hos kommunen.
Återställningsbidrag – boverket.se

Senast ändrad 2023-07-17

Informationsansvarig: Pia Jakobsson