Ekonomiskt stöd i arbetslivet

Det finns olika former av ekonomiskt stöd som kan underlätta för dig med funktionsnedsättning att hitta ett arbete.

Arbetsförmedlingens extratjänst

Arbetsförmedlingens extratjänst är en anställning inom den offentliga sektorn för dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ. Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, hos kommunala och statliga myndigheter.
​Extratjänst - arbetsformedlingen.se >

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är för dig med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen anpassas efter dina särskilda behov och kan på sikt leda till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Du som deltar i ett program via Arbetsförmedlingen till exempel jobb - och utvecklingsgarantin, kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.
Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen - forsakringskassan.se >

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Din arbetsplats kan få ekonomisk ersättning om du behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Arbetsplatsen kan också få ersättning för översättningskostnader av litteratur i samband med utbildning inom företaget.
Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning - arbetsförmedlingen.se (pdf) >

Lönebidrag för anställning

En lönebidragsanställning kan bli aktuell om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Syftet med ersättningen är att öka din möjlighet att få en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara.
Lönebidrag för anställning - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Lönebidrag för trygghet i anställning

Har du nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behov av långvarigt stöd för att behålla en anställning kan du ansöka om lönebidrag för trygghet i anställning.
Lönebidrag för trygghet i anställning - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Lönebidrag för utveckling i anställning

​Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du
få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Anpassningarna kan gälla arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider. När du arbetar ska du kunna utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du i framtiden lättare kan få jobb eller börja studera.
Lönebidrag för utveckling i anställning - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Du kan få särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.
Särskilt stöd till start av näringsverksamhet - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Praktikantprogram i staten

För att kunna ansöka om praktikplats ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller vara nyanländ. En praktikplats kan vara upp till sex månader. Du får ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
Praktikantprogram i staten - arbetsgivarverket.se >

Samhall

Samhall är för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga och behöver ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar.
Arbeta inom Samhall - arbetsformedlingen.se (pdf) > 

Sommarjobb inom Region Stockholm

Sommarjobb inom Stockholms läns landsting erbjuds ungdomar som är mellan 16 och 18 år och skrivna i Stockholms län. Arbetsuppgifterna är framförallt inom kök, service, administration, städ, vaktmästeri, verkstad och reception. Ungdomar med funktionsnedsättning har förtur när det gäller jobben.
Sommarjobb i Region Stockholm - sll.se >

Senast ändrad: 2020-03-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson