Läger och kollo för barn med funktionsnedsättning

Det finns olika läger och kollo beroende på barnets intresse.

 

Läger och kollo för barn 

Afasiförbundet talknuten

Afasiförbundet talknuten har ett kollo för ungdomar som är 12-18 år med språkstörning.
Kollo – afasi.se

Bromma KFUM

Bromma KFUM har ett läger som heter Gröna dar för barn som är 9-15 år med funktionsnedsättning.
Läger – bromma.kfum.se

​Förbundet Blödarsjuka i Stockholm

Förbundet Blödarsjuka i Stockholm anordnar varje år ett veckolångt sommarläger för medlemmar som är 8-16 år.
Läger, kurser & event – fbis.se

Kulturskolan

Kulturskolan har kulturkollo och kurser för barn och ungdomar som är 10-18 år och i behov av särskilt stöd.
kulturskolan.stockholm.se

Sommarläger

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland har två läger för barn och ungdomar med synnedsättning, ett i Stockholm på Kärsön och ett på Gotland.
Sista anmälningsdag är senast den 15 april. 
Kärsön – srfstockholmgotland.se
Gotland – srfstockholmgotland.se

Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen har babyläger för familjer som har barn med Downs syndrom.
Babyläger – svenskadownforeningen.se

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har konfirmationsläger för dig som är teckenspråkig.
​Konfirmationsläger – svenskakyrkan.se

Läger och kollo för alla åldrar

Alzheimerfonden

​Alzheimerfonden har läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder.
Läger för unga anhöriga – alzheimerfonden.se

Digital Detox Camp

Dataspelsakuten anordnar ett sommarläger för ungdomar mellan 12 till 23 år som brottas med dataspels- och internetmissbruk. Lägret innehåller många olika aktiviteter som fotboll, teater, fiske, gitarrspel, bad, matlagning och med terapeutiska inslag. 
Digital Detox Camp – dataspelsakuten.se

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har kurser och läger för personer med funktionsnedsättning. 
För dig med funktionsnedsättning – folkuniversitetet.se

Folkhögskola

Sveriges folkhögskolor har sommarkurser som särskilt vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar.
folkhogskola.nu

Aktiveringskurser på Önnestads Folkhögskola

Kurs i livskvalitet för personer med dövblindhet med någon form av begåvningshandikapp.
Aktiveringskurser – onnestadsfolkhogskola.se

Korta kurser sommar och nyår på Furuboda folkhögskola 

På Furuboda folkhögskola i Yngsjö får du prova på nya saker, utmana dig själv i något nytt eller utveckla något av dina intressen. Furuboda har en tillgänglig miljö för alla med eller utan funktionsnedsättning.
Korta kurser sommar och nyår – furuboda.org

Sommarkurser på Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola har sommarkurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), friluftsprofil eller skapandeprofil. 
Sommarkursen – glimnet.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kommer att genomföra ett barn- och familjeläger där de även anordna aktiviteter för syskonen på lägret. Parallellt arrangeras också sommarkurs för unga vuxna.
Familjeläger och kurs för unga vuxna – hjarnkraft.se

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden arbetar med att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för barn med medfött hjärtfel.

Hjärtebarnsfonden ordnar läger för barn och ungdomar med hjärtfel och deras familjer samt för vuxna födda med hjärtfel.
Lägerverksamhet – hjartebarnsfonden.se

Kasper kollo

Kasper kollo har kollo och läger för barn, ungdomar och unga vuxna med en diagnos inom autismspektrumet. 
Kollo och läger – nytida.se

Magelungen kolloverksamheter

Magelungen kolloverksamheter har bland annat helgkollo, lov- och sommarkollo, familjehemskollo och familjeläger. 
Kolloverksamheter – magelungen.com

Mindme 

Mindme har korttidsvistelse för personer som tillhör LSS. 
mindmestudios.se

Min Stora Dag

Min Stora Dag är en organisation som uppfyller önskningar och sprider glädje till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Barn- och ungdomskliniker i Sverige utses de allvarligaste sjuka barnen till en egen Stor Dag.

En Stor Dag kan också vara:

• Stora Dagar i grupp                           
• Stora Dagar på läger 
• Upplevelsepaket 

Stora Dagar – minstoradag.org

Rekryteringsgruppen aktiv rehabilitering

RG aktiv rehabilitering har olika kurser och läger för rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna.
Läger för barn och ungdomar – rgaktivrehab.se
Kurser för vuxna – rgaktivrehab.se

Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB anordnar olika läger för barn och ungdomar som är döva, har en hörselskada eller språkstörning och deras familjer.
Läger – dhb.se>

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) erbjuder sina medlemmar olika läger.

RBU anordnar digitala ungdomsträffar under våren och sommaren.
Läger – rbu.se
Digitala ungdomsträffar – rbu 

Serigmo Care

Serigmo Care har korttidsvistelse, kollo, höst och sportlovs läger för ungdomar som tillhör LSS. 
serigmocare.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har kurser och läger för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning – sv.se

Sommarkollo i Småland

Sommarkollo i Småland anordnar LSS-kollo för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism som är mellan 10 - 30 år.
Kollo – leva.se

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet anordnar en kortkurs för ungdomar som stammar mellan 13 och 25 år.
Kortkurs – stamning.se

Stockholms stad

Stockholms stad anordnar kolloverksamhet under sportlov, påsklov och sommarlov för barn, ungdomar och vuxna som tillhör personkrets ett enligt LSS. Verksamheten är i första hand öppen för personer som är bosatta i Stockholms stad.
LSS kollo – stockholm.se

Sveriges dövas ungdomsförbund

Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) har flera läger för ungdomar som är medlemmar.
Läger och events – sduf.se

Synskadades riksförbund

Sommarläger

Sommarläger på Tvetagården för dig som är 7 -16 år.
Lägerverksamhet – srf.nu 

Träffstugan

Träffstugan är en fritids- och ungdomsgård i Sköndal i södra Stockholm. De vänder sig till dig som är 7–25 år och har en funktionsnedsättning.

Under fyra veckor på sommaren har de dagkollo med inriktningarna fysisk aktivitet och kultur.
Träffstugan – ung.stockholm.se

Unga hörselskadade

Unga hörselskadade har under sommaren läger för barn och ungdomar som är medlemmar.
Kalender – uh.se

Ung med psoriasis

Ung med psoriasis erbjuder sina medlemmar ett läger för barn med psoriasis.
Läger och ungdomskurser – psoriasisforbundet.se

Unga Rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade har två stycken temahelger och ett höstläger.
Läger och utbildningar – ungarorelsehindrade.se

Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik har Korttidstillsyn för personer som tillhör LSS.
Korttidstillsyn – up.se

Willefonden

Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos. De arrangerar föräldrahelger och familjeläger för hela familjen.
Familjeläger – willefonden.se

Ågrenska

Ågrenska har läger för barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar och andra verksamheter för personer med sällsynta diagnoser, deras familjer och professionella.
agrenska.se
Sommarläger – agrenska.se

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson