Läger och kollo för barn med funktionsnedsättning

Det finns olika läger och kollo beroende på barnets intresse.

Läger och kollo för barn 

Afasiförbundet talknuten

Afasiförbundet talknuten har ett kollo för ungdomar som är 12-18 år med språkstörning.
Kollo - afasi.se >

Aktivis sport camp

Aktivis sport camp har ett läger för idrottsintresserade barn och ungdomar som är 10-18 år med någon form av funktionsnedsättning.
Aktivis Sportcamp - aktivis.se >

Bromma KFUM

Bromma KFUM har ett läger som heter Gröna dar för barn som är 9-15 år med funktionsnedsättning.
Läger - bromma.kfum.se >

​Förbundet Blödarsjuka i Stockholm

Förbundet Blödarsjuka i Stockholm anordnar varje år ett veckolångt sommarläger för medlemmar som är 8-16 år.
Sommarläger - fbis.se >

Kulturskolan

Kulturskolan har kulturkollo och kurser för barn och ungdomar som är 10-18 år och i behov av särskilt stöd.
kulturskolan.stockholm.se >

Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen har babyläger för familjer som har barn med Downs syndrom.
Babyläger - svenskadownforeningen.se >

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har konfirmationsläger för dig som är teckenspråkig.
​Konfirmationsläger - svenskakyrkan.se >

Läger och kollo för alla åldrar

Alzheimerfonden

​Alzheimerfonden har läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder.
Läger för unga anhöriga - alzheimerfonden.se >

Digital Detox Camp

Dataspelsakuten anordnar ett sommarläger för ungdomar mellan 12 till 23 år som brottas med dataspels- och internetmissbruk. Lägret innehåller många olika aktiviteter som fotboll, teater, fiske, gitarrspel, bad, matlagning och med terapeutiska inslag. Lägert är den 3-7 augusti 2020 på Flatenbaden, Stockholm
Digital Detox Camp - dataspelsakuten.se >

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har kurser och läger för personer med funktionsnedsättning. 
För dig med funktionsnedsättning - folkuniversitetet.se >

Folkhögskola

Sveriges folkhögskolor har sommarkurser som särskilt vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar.
folkhogskola.nu >

Aktiveringskurser på Önnestads Folkhögskola

Kurs i livskvalitet för personer med dövblindhet med någon form av begåvningshandikapp.
Aktiveringskurser - onne.se >

Korta kurser sommar och nyår på Furuboda folkhögskola i Yngsjö

På Furuboda folkhögskola i Yngsjö får du prova på nya saker, utmana dig själv i något nytt eller utveckla något av dina intressen. Furuboda har en tillgänglig miljö för alla med eller utan funktionsnedsättning.
> Korta kurser sommar och nyår - furuboda.org

Sommarkurser på Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola har sommarkurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), friluftsprofil eller skapandeprofil. 
Sommarkursen – glimnet.se >

Sommarkurser på Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola har sommarkurser för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
adelfors.nu >​

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden arbetar med att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för barn med medfött hjärtfel.

Hjärtebarnsfonden ordnar läger för barn och ungdomar med hjärtfel och deras familjer samt för vuxna födda med hjärtfel.
Lägerverksamhet – hjartebarnsfonden.se >

Kasper kollo

Kasper kollo har kollo och läger för barn, ungdomar och unga vuxna med en diagnos inom autismspektrumet. 
Kollo och läger -  nytida.se>

KÅS omsorgsverksamhet

KÅS omsorgsverksamhet har läger för ungdomar som har en diagnos inom autismspektrat och/eller diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. 
omsorgsverksamhet.se >

Magelungen kolloverksamheter

Magelungen kolloverksamheter har bland annat helgkollo, lov- och sommarkollo, familjehemskollo och familjeläger. 
Kolloverksamheter - magelungen.com >

Mindme Omsorg

Mindme Omsorg har helgkollo under hela året samt lov- och sommarkollo för personer med neuropsykiatriska diagnoser och intellektuella funktionsnedsättningar i åldrarna 9 –25 år.
mindmeomsorg.se >

Min Stora Dag

Min Stora Dag har läger för ungdomar med svåra sjukdomar och diagnoser. Läger arrangeras med olika teman och på olika platser i Sverige.
Läger - minstoradag.org >

Rekryteringsgruppen aktiv rehabilitering

RG aktiv rehabilitering har olika kurser och läger för rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna.
Läger för barn och ungdomar - rgaktivrehab.se >
Kurser för vuxna - rgaktivrehab.se >

Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB anordnar olika läger för barn och ungdomar som är döva, har en hörselskada eller språkstörning och deras familjer.
Läger - dhb.se >

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) erbjuder sina medlemmar olika läger.
Sommarläger - rbu.se >

Rudebacken Korttids

Rudebacken Korttids är en korttidsvistelse enligt LSS i Roslagen för barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.
> Rudebacken Korttids - up.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har kurser och läger för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning - sv.se >

Sommarkollo i Småland

Sommarkollo i Småland anordnar påskläger, sommarkollo i tre perioder och höstläger för ungdomar som är 10-30 år med lindrig/måttlig utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning), autism eller Aspergers syndrom.
leva.se >

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet har olika aktiviteter för barn och ungdomar som stammar.
Kalendarium - stamning.se >

Stockholms stad

Stockholms stad anordnar kolloverksamhet under sportlov, påsklov och sommarlov för barn, ungdomar och vuxna som tillhör personkrets ett enligt LSS. Verksamheten är i första hand öppen för personer som är bosatta i Stockholms stad.
LSS kollo - stockholm.se >

Sveriges dövas ungdomsförbund

Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) har flera läger för ungdomar som är medlemmar.
Läger och events - sduf.se >

Synskadades riksförbund

Sommarläger

Sommarläger på Tvetagården för dig som är 7 -16 år.
Sommarläger - srf.nu >

Ridläger

Ridläger i Örebro för dig som är 7-16 år.
Ridläger - srf.nu >

Träffstugan

Sport och friluftscamp​

Träffstugan arrangerar ett sport/friluftscamp för alla som är 10-30 år och har en funktionsnedsättning. Du får prova olika sporter och fritidsaktiviteter med fokus på fysisk aktivitet både inomhus och ute i naturen.

Teater och Musikcamp

Träffstugan arrangerar ett teater- och musikcamp för alla som är 10-30 år och har en funktionsnedsättning. Du får prova på teater och musik.
Träffstugan - ung.stockholm.se >

Unga hörselskadade

Unga hörselskadade har under sommaren läger för barn och ungdomar som är medlemmar.
Läger och övriga aktiviteter - uh.se >

Unga hörselskadade i Stockholms stad

Unga hörselskadade i Stockholms stad (HiSUS) har kollo och läger för hörselskadade barn och ungdomar. 
verksamheter - hisus.se >

Ung med psoriasis

Ung med psoriasis erbjuder sina medlemmar ett läger för barn med psoriasis.
Läger och ungdomskurser - psoriasisforbundet.se >

Unga Rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade har två stycken temahelger och ett höstläger.
Läger och utbildningar - ungarorelsehindrade.se >

Willefonden

Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos. De arrangerar föräldrahelger och familjeläger för hela familjen.
Anhörig - willefonden.se >

Ågrenska

Ågrenska har läger för barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar och andra verksamheter för personer med sällsynta diagnoser, deras familjer och professionella.
agrenska.se >

Senast ändrad 2020-11-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson