Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning är till för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete eller inte studerar. För att få daglig verksamhet ska du ha intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och ska anpassas efter dina behov. Du ansöker hos din kommun enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De flesta kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst.
Daglig verksamhet – socialstyrelsen.se

Sysselsättning

Du som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som har andra svårigheter att delta i samhällslivet och vill leva som andra kan ansöka om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Syftet med sysselsättningen är att bryta isolering, tillgodose dina behov av social samvaro, meningsfull vardag och främja din delaktighet i samhället. Det kan även vara arbetsförberedande syfte, till exempel om du vill börja arbeta.

Sysselsättningen ska vara anpassad efter dina behov och förutsättningar. Det kan till exempel vara matlagning, konst, data, träning eller snickeri. Du ansöker hos din kommun.

Senast ändrad 2023-07-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson