Daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning är en sysselsättning på dagtid för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning på dagtid för personer i yrkesverksam ålder som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Personerna kan ha intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd, eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. De ska även vara i yrkesverksam ålder, sakna förvärvsarbete och inte utbilda sig.

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och ska anpassas efter personens behov. Du ansöker hos din kommun.

De flesta kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst.
Daglig verksamhet - socialstyrelsen.se >

Meningsfull sysselsättning

Du som har fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra kan ansöka om meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Det innebära att du kan deltar i olika aktiviteter som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Du ansöker hos din kommun.

Senast ändrad 2022-06-09

Informationsansvarig: Pia Jakobsson