Hörsel- och synhjälpmedel

Barn med en hörsel- eller synnedsättning kan få hjälpmedel, såsom hörapparat och förstoringsprogram till datorn.

Alternativ telefoni

För personer som inte kan använda en vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel finns hjälpmedel för alternativ telefoni i form av bildtelefon, texttelefon, totalkonversation och fax.
Alternativ telefoni - 1177.se >

Hjälpmedel vid dövblindhet

Hjälpmedel till dövblinda skrivs ut på syn- eller hörcentral. En remiss från läkare behövs för att komma dit.
Hjälpmedel vid dövblindhet - 1177.se >

Hörselhjälpmedel

​Du som är vuxen och bor i Stockholms län kan själv utan remiss välja vilken hörselmottagning du vill. Hörselmottagningar provar ut och ger förslag på hörselhjälpmedel.
Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se >

Synhjälpmedel

Behöver du synhjälpmedel och bor i Stockholms län kontaktar du vårdcentralen eller en ögonläkarmottagning. Bedömer ögonläkaren att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till syncentralen
Att få synhjälpmedel - 1177.se >

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån egna förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar talböcker, punktskriftsböcker och lättläst litteratur.
mtm.se >

Biblioteket Legimus

Legimus är MTM:s bibliotek där du som har en läsnedsättning kan låna tal- och punktskriftsböcker. Biblioteket har också en app för att ladda ner och läsa talböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

 • synskada
 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • läs- och skrivsvårigheter
 • ​hörselskada (för hörselträning)
 • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar).

legimus.se >

Taltidning - "På tal om Stockholm"

"På tal om Stockholm" är stadens egen taltidning för stockholmare i alla åldrar med synnedsättning. I taltidningen finns bland annat stockholmsnyheter, nyheter som rör personer med synnedsättning, reportage om aktuella händelser och kultur- och evenemangstips.
På tal om Stockholm - stockholm.se >

Inläsningstjänst

En del kommuner inom Stockholms län har en inläsningstjänst. Du som har en synnedsättning eller läsnedsättning kan vända dig dit för att få eget material inläst på olika medier som exempelvis CD eller DAISY. Kommunens bibliotek har mer information.

Habilitering och rehabilitering

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Barn och ungdomar mellan 0 till 20 år med hörselbesvär kan komma till Barnhörselhabiliteringen.

På webbplatsen finns en liten fågel som heter ”Habrovinken”. Den visar barnen hur det ser ut på mottagningen.
Mottagning Barnhörselhabilitering - karolinska.se >
Habrovinken - karolinska.se >

Hörselrehabilitering för vuxna

Hörselrehabilitering är till för dig som fyllt 18 år och har stora besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus eller annan funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen.

Du behöver remiss för att komma till hörselrahabiliteringen. De gör hörselundersökningar, hörapparatutprovning, hörsel- och tinnitusrehabilitering och erbjuder kommunikationsträning.
Hörselrehabilitering Vuxna - karolinska.se >

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

 • barn- och ungdomsteamet
 • datateamet
 • seniorteamet
 • vuxenteamet.

Syncentralen - sodexohjs.se >

Senast ändrad 2021-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson