Skriv ut den här sidan

Bostadsanpassning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa och anpassa bilen efter barnets behov. Du kan även ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bostadsanpassningsbidrag​

Bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om när bostaden behöver anpassas för att exempelvis kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, laga mat och sköta hygien. Ansökan gör du till din kommun. Du kan läsa mer om bostadsanpassning i Boverkets digitala handbok >

På Stockholms stads webbplats finns information om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
Bostadsanpassning - stockholm.se >

Bostadscenter

Bostadscenter.se är en webbplats om bostadsanpassning. 

Där finns:

  • information om regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag

  • en behovsguide som hjälper dig att identifiera ditt behov av bostadsanpassning och råd om vilka lösningar som finns

  • ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut

  • information om kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar.

Bostadscenter.se >

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​När en hyresgäst flyttar kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningar söka återställningsbidrag hos kommunen.
Återställningsbidrag - boverket.se >

Senast ändrad: 2019-06-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson