Barn eller syskon som närstående till en person med funktionsnedsättning

Barn har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos, har en psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom/skada eller missbruk. Detsamma gäller om den vuxna personen avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

 

Barn som närstående 

Barn har rätt att få information, råd och stöd om deras närstående har en psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider. Alla verksamheter som är finansierade av Region Stockholm ska arbeta för att barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen följs. De som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvar för att ge information och stöd.

Region Stockholm har tagit fram material till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården för att göra barn och unga delaktiga.
Barn som är närstående - sll.se >

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se har informationsmaterial om barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.
Barn som anhörig - kunskapsguiden.se >

Kära syster - om annorlunda syskonskap

Freja Darenberg har gjort en film om annorlunda syskonskap
Kära syster - om annorlunda syskonskap - youtube.com >

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet. De har även information till barn som anhöriga.
Barn som anhöriga - anhoriga.se >

ME-WE

ME-WE projektet var ett internationellt projekt mellan 2018–2021. Målet var att ta fram kunskap och stärka unga personer som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem eller närstående.
ME-WE - anhoriga.se >

Våga fråga

Våga fråga är en webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården. Utbildningen tar upp barnens behov av information, råd och stöd för de som har en förälder som är till exempel alvarligt sjukt, har en funktionsnedsättning, är missbrukare eller har avlidit.
Våga fråga - anhoriga.se > 

Syskonkompetens

​Syskonkompetens är en webbsida med information och kunskap om hur det är att vara syskon till en person med funktionsnedsättning.
Syskonkompetens - agrenska.se >

Syskonkort

Att vara syskon till en person med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan ge olika känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Med hjälp av syskonkorten kan de känna igen och sätta ord på sina känslor.

Korten kan man använda individuellt eller i grupp med syskon, föräldrar eller närstående till barn med funktionsnedsättning samt med professionella. Syskonkorten lämpar sig bäst för personer i åldern 9 år och uppåt.
Syskonkort - fduv.fi >

Vad är MS?

Webbplatsen Vadärms.se är för barn och unga mellan 9-17 år som har en anhörig som har MS. 
vadarms.se >

Vuxensyskon

Projektet har tagit fram ett samtalsmaterial som heter "Fokus på mig, Vuxensyskon" det vänder sig till dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller har en sjukdom. Där finns berättelser på olika teman, övningar och frågor som kan bidra till igenkänning, hopp och förståelse.
Fokus på mig, Vuxensyskon - brackediakoni.se (pdf) >
Vuxensyskon - anhoriga.se >

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden i Region Stockholm finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se >

Senast ändrad 2021-09-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson