Sexualitet

I Stockholms län finns flera mottagningar som arbetar med frågor som rör sexualitet. Det finns även webbplatser, böcker och filmer om sexualitet som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättning.

Information om sexualitet för vuxna

Stockholms mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för män och för dem som identifierar sig som män. Du kan komma till Stockholms mansmottagning om du fyllt 20 år och bor i Stockholms län. Personalen består av sjuksköterskor, läkare, kurator, sexolog och psykolog som har erfarenhet av och kunskap om att möta personer med olika funktionsnedsättningar.

Du kan få hjälp med provtagning och undersökning för könssjukdomar. Du kan även få hjälp och stöd vid sexuella svårigheter.
stockholmsmansmottagning.se >

Stockholms mottagning för sexuell hälsa

På Stockholms mottagning för sexuell hälsa kan du få hjälp med test för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning och andra samtal kring sexuell hälsa.
stockholmsexuellhalsa.se >

Information om sexualitet för alla åldrar

Böcker, filmer och material om sexualitet

Böcker och filmer som handlar om sexualitet kan du bland annat låna på biblioteket på Habiliteringens resurscenter, som är öppet för alla. Biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. 
Bibliotek - habilitering.se >

Några exempel:

Böcker och material

 • Alla får ligga
 • Gå eller rulla – alla vill knulla!
 • Hemligheter kända av många
 • Hur gör man kärlek? Sexhjälpreda för funktionshindrade ungdomar
 • Mitt nakna jag
 • Sex, kärlek och Aspergers syndrom
 • The autism spectrum guide to sexuality and relationships
 • The ultimate guide to sex and disability
 • Världens viktigaste bok
 • Fördom & Stolthet
 • Hur gör man?
 • Så funkar sex

Filmer

 • Får jag lov?
 • Lama lemmar och torra trosor
 • Onaniteknik för kvinnor och män

Rullstol och sexualitet

Sveriges radio har gjort en kortdokumentär i programmet Tendens som handlar om sex och sexualitet för personer som använder rullstol.
Kan du ha sex? - sverigesradio.se >

Sexbyrån

Sexbyrån är en serie som UR Skola har gjort. Serien handlar om kroppen, kärlek, relationer och sex och den vänder sig till i elever i särskolans högstadium och gymnasium.
Sexbyrån - urskola.se >

Sex i rörelse

Sex i rörelse är ett projekt riktar sig i till personer mellan 15-32 som har en funktionsvariation som går utanför normen. De har spelat in kortfilmer och skrivit texter som skildrar sex och relationer.
sexirorelse.se >

Mottagningar

Sex- och samlevnadsrådgivning

Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig om du har frågor om sex, sexualitet, könsidentitet, preventivmedel och graviditet. Det kan vara barnmorskemottagning, husläkarmottagning/vårdcentral, mansmottagning och sex- och samlevnadsmottagning (Sesam).
Sex- och samlevnadsrådgivning - 1177.se >

Akutmottagning för våldtagna

Akutmottagningen för våldtagna är bemannad dygnet runt med personal som är särskilt utbildad för att ta emot alla som utsatts för sexuella övergrepp. Till mottagningen är du välkommen upp till en månad efter övergreppet. På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkarsekreterare.
Akutmottagning för våldtagna - sodersjukhuset.se >

ANOVA

ANOVA utreder och behandlar män, kvinnor och par med sexualmedicinska problem och manliga fortplantningsfunktioner som barnlöshet, steriliseringsuppföljning, potensproblem.
anova.se>

Aleris Rehab Station

Aleris Rehab Station bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros och allmän neurologi.

Kurator och sexualrådgivare ge stöd till sexuell hälsa.
Aleris Rehab Station - rehabstation.se >

BOSSE Råd, stöd och kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, har fyllt 16 år och bor i Stockholms län. Funktionsnedsättningen kan vara ett rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.

Stefan Balogh, leg.arbetsterapeut och sexolog arbetar på BOSSE. Han möter personer med fysisk funktionsnedsättning och deras utmaningar inom sexuell hälsa samt personal. 
bosse-kunskapscenter.se >

Gynekologimottagningar

Du kan själv välja vilken gynekologisk mottagning som du vill gå till. Alla mottagningar undersöker, behandlingar och ger uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär.

Tillgängliga gynekologimottagningar för fysiska funktionsnedsättningar som har lyft:

 • Akutmottagning gynekologi på Danderyds sjukhus.
 • Aleris gynekologimottagning på Sabbatsberg
 • Gynekologisk mottagning på Karoliska universitetssjukhuset i Solna
 • Gynekologisk mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
 • Gynekologisk akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Gynekologimottagningar – 1177.se >

Ungdomsmottagning​ar i Region Stockholm

Ungdomsmottagningar vänder sig till alla som är 12-23 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. Du kan antingen boka tid till en ungdomsmottagning eller komma på någon av deras drop-in-tider. Besöken är kostnadsfria.

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.

På varje ungdomsmottagnings egen webbsida finns information om mottagningens fysiska tillgänglighet. De har även en samlad sida med information om hur bra deras fysiska tillgänglighet är på deras mottagningar. 
ungdomsmottagningar.sll.se >
Fysisk tillgänglighet - ungdomsmottagningar.sll.se >

​Skärholmens ungdomsmottagning​

Lokalen är  anpassad för dig med fysiska funktionsnedsättningar med patientlyft bland annat.
Skärholmens ungdomsmottagning - ungdomsmottagningar.sll.se >

Sexualitet på webben

Bra bemötande av HBTQ-personer

”Bra bemötande av HBTQ-personer” är en handbok som är framtagen av RFSL Stockholm på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Handboken är till för dig som arbetar med människor inom vården eller social omsorg.
Bra bemötande av HBTQ-personer - uppdragpsykiskhalsa.se > 

Frågachans.nu

Frågachans.nu är en webbplats för ungdomar som handlar om samlevnad, sexualitet, pubertet och relationer.  
fragachans.nu >

HBTQ-hänget

Hbtq-hänget är för dig som är intresserad av hbtq-frågor, är över 18 år och som går på gymnasiesärskola, bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet.
HBTQ-hänget - rfslstockholm.se >

Min sexualitet – min rätt

Min sexualitet – min rätt är ett projekt mellan Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Syftet med projektet är att samla in och sprida kunskap om hur personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Det kan vara till exempel:

 • Att själva bestämma om, när och hur man vill ha sex med sig själv eller någon annan person.
 • Rätt att ha sex som man njuter av och utan att riskera att ge eller få en könssjukdom.
 • Att välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation med.
 • Rätt att fritt välja om, när och med vem man vill gifta sig, eller om och när man vill skiljas.
 • Rätt att välja om, när, hur många och på vilket sätt man önskar få barn.
 • Den som är gravid har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Min sexualitet - min rätt - funktionsratt.se >

Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin

”Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin” var ett projekt som BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter arbetade med hösten 2020.

Projektet resulterade till två foldrar:

 • "Det kan vara ensamt ibland - Att vara HBTQ-person med funktionsnedsättning under pandemin". Den vänder sig till dig som är hbtq-person med funktionsnedsättning.
 • "Ensam med ansvar - Om pandemins konsekvenser för hbtq-personer med funktionsnedsättning". Den vänder sig till yrkesverksamma som möter hbtq-personer med funktionsnedsättning.

Det kan vara ensamt ibland - bosse-kunskapscenter.se (pdf) >
Ensam med ansvar - bosse-kunskapscenter.se (pdf) >

Något har hänt

Något har hänt är en webbplats som handlar om sexuellt våld för personer som har intellektuella funktionsvariationer.
nagotharhant.se >

Paramedico

Paramedico säljer hjälpmedel till dig som behöver hjälp för att kunna utöva din sexualitet. Företaget vänder sig både till privatpersoner och yrkesverksamma. 
paramedico.se >

Privatliv​

Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. 
mittprivatliv.se >

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) är en ideell organisation som arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. 
rfsl.se >

Sexualitet och funktionalitet

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik. De har en webbsida som handlar om sexualitet och funktionalitet. 
Sexualitet och funktionalitet - rfsu.se >

Sexleksaker för dig med funktionsnedsättning

Rfsu:s webbshop tipsar om vilka sexleksaker som fungerar för dig med olika funktionsvariationer.
Sexleksakerna för dig med funktionsnedsättning - rfsu.com >

Sexleksaker som funkar

Frida Ingha recenserar sexleksaker. Hon är dövblindhet och flera neurologiska funktionsvariationer som symtom på den genetiska sjukdomen PHARC.
ettgottliv.com >

Så funkar sex

Så funkar sex är en webbplats där du kan lära dig mer om sex och samlevnad. Där går att läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Du kan även ställa frågor om sex. 
safunkarsex.se >

Transformering.se

Transformering.se har samlat information om att vara trans och om könsbekräftande vård. Informationen handlar till exempel om könsutredning och hur en sådan utredning går till. Det finns också en lista med kontaktuppgifter till utredningsteam. Du kan även mejla frågor om trans, könsidentitet, vård och relationer. 
Transformering.se >

UMO

UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan du få kunskap och ställa frågor om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla.  

UMO-podden pratar om sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt och att känna sig utanför. 

UMO.se har spelat i några filmer som handlar hur ett besöka på ungdomsmottagning kan vara. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.
umo.se > 
Funktionsnedsättning - umo.se >
UMOpodden - umo.se >
Besök på en ungdomsmottagning - umo.se >

Youmo

Youmu är en webbplats för dig mellan 13 och 20 år med information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. 

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet.  
youmo.se >
Youmo i praktiken - mucf.se (pdf) >

Senast ändrad 2021-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson