Individuell plan och samordnad individuell plan

När ditt barn har flera kontakter med kommun och landsting, kan det underlätta att ni alla träffas på ett möte. Du kan då begära ett möte hos någon av dina kontakter inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Individuell plan

Om du har blivit beviljad insatser enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen ska göra dig delaktig och ge dig möjlighet att påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med när den skrivs. Ansökan om individuell plan görs hos kommunen.
​Individuell plan - socialstyrelsen.se (pdf) >

Samordnad individuell plan 

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. Du bestämmer själv vilka som ska vara med när planen skrivs. 
SIP - 1177.se >
Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP - Socialstyrelsen >

Använd SIP - ett verktyg vid samverkan

”Använd SIP - ett verktyg vid samverkan” är en handbok för yrkesverksamma som arbetet med samordnad individuell plan (SIP) med barn och unga. Handboken är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Använd SIP - ett verktyg vid samverkan – webbutik.skl.se (pdf) >

Uppdragpsykiskhalsa 

På webbplatsen uppdragpsykiskhalsa.se har de tagit fram utbildningsmaterial för personal oavsett vilken målgrupp som de ska göras en samordnad individuell plan (SIP) för.
SIP- uppdragpsykiskhalsa.se >

Senast ändrad: 2019-09-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson