Toppbild funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden – din kurator på webben

Funktionshindersguiden – din kurator på webben

Här hittar du aktuell och kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

barn

Under Barn hittar du kortfattad information om samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Under Vuxna hittar du kortfattad information om samhällets stöd till vuxna med funktionsnedsättning.

Under Anhöriga hittar du kortfattad information om samhällets stöd till dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.

Under Fonder och stipendier hittar du fonder, stiftelser och stipendier som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och till yrkesverksamma inom området.

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.

Habilitering & Hälsa

Funktionshindersguiden drivs av Habilitering & Hälsa, som ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning.