Funktionshindersguiden – din kurator på webben

Här hittar du aktuell och kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

barn

Under Barn hittar du kortfattad information om samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Under Vuxna hittar du kortfattad information om samhällets stöd till vuxna med funktionsnedsättning.

Under Anhöriga hittar du kortfattad information om samhällets stöd till dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.

Under Fonder och stipendier hittar du fonder, stiftelser och stipendier som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och till yrkesverksamma inom området.

Frågetjänst

Du kan kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst via "Alltid öppet" appen, 1177 Vårdguidens e-tjänster, telefon och e-post. Frågetjänstens socionomer svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Boka via appen "Alltid öppet" eller 1177 Vårdguidens e-tjänster

Bokning av telefontid görs via Region Stockholms app "Alltid öppet" eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs.

Vägledare NPF

Du kan boka telefontid med vägledare för neuropsykiatriska diagnoser på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren kan samtala om diagnoserna, vård, skola, arbete och samhällets stöd. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs. 

Habilitering & Hälsa

Funktionshindersguiden drivs av Habilitering & Hälsa, som ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Habilitering & Hälsa ger också stöd till anhöriga och nätverk.