Under Barn hittar du kortfattad information om samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.
Barn >

Under Vuxna hittar du kortfattad information om samhällets stöd till vuxna med funktionsnedsättning.
Vuxna >

Under Anhöriga hittar du kortfattad information om samhällets stöd till dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.
Anhöriga >

Under Fonder och stipendier hittar du fonder, stiftelser och stipendier som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och till yrkesverksamma inom området.
Fonder och stipendier >

Frågetjänst

Du kan kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst via telefon, chatt, e-post och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Frågetjänstens socionomer svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
Frågetjänst - habilitering.se > 

Boka telefontid till Frågetjänsten

Du kan även boka en telefontid med frågetjänstens socionomer på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs. 
Boka tid direkt - 1177.se >
Boka telefontid - habilitering.se >

Vägledare NPF

Habilitering & Hälsa har en vägledare för neuropsykiatriska diagnoserna autism, adhd och add. Du kan boka telefontid på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren kan samtala om diagnoserna, vård, skola, arbete och samhällets stöd. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs. 
Boka tid direkt - 1177.se >
Vägledare - habilitering.se >

Habilitering & Hälsa

Funktionshindersguiden drivs av Habilitering & Hälsa, som ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Habilitering & Hälsa ger också stöd till anhöriga och nätverk.
habilitering.se >