Under rubriken Barn hittar du kortfattad information om samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.
Barn >

Under rubriken Vuxna hittar du kortfattad information om samhällets stöd till vuxna med funktionsnedsättning.
Vuxna >

Under rubriken Anhöriga hittar du kortfattad information om samhällets stöd till dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.
Anhöriga >

Under rubriken Fonder och stipendier hittar du fonder, stiftelser och stipendier som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och till yrkesverksamma inom området.
Fonder och stipendier >

Habilitering & Hälsa

Funktionshindersguiden drivs av Habilitering & Hälsa, som ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Habilitering & Hälsa ger också stöd till anhöriga och nätverk.
> habilitering.se

Frågetjänst

Habilitering & Hälsa har en frågetjänst. Där svarar socionomer på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Du kan ta kontakt via telefon, chatt, e-post och 1177 e-tjänster. 
Frågetjänst - habilitering.se >