Ansökan och överklagan

För att få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan eller insatser och stöd från kommunen behöver du göra en ansökan. Om du får avslag eller om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Ansökan

En ansökan kan göras på olika sätt:

  • Fyll i en ansökningsblankett på nätet.
  • Skriv ner på ett papper vad du vill ansöka om, kom ihåg att ta med dina personuppgifter och namnteckning.
  • Kontakta en handläggare och gör en muntlig ansökan.

Om du behöver hjälp att ansöka, ta kontakt med en handläggare på Försäkringskassan eller i din kommun. 

Vid vissa ansökningar måste du skicka med ett läkarintyg. 

Handläggaren tar emot din ansökan och kontaktar dig för att gå igenom din ansökan, antingen vid ett personligt möte eller i telefon. Du kan ha med dig någon vid mötet eller telefonsamtalet som du känner förtroende för, till exempel en anhörig eller vän. 

Handläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att handläggaren inte får berätta för någon vad ni talar om eller lämna ut uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Därefter utreder handläggaren ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Du får ett beslut hemskickat. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på kassettband eller DAISY-skiva. Du kan även få beslutet på ett annat språk.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet eller har fått avslag på din ansökan kan du överklaga eller ompröva beslutet. I beslutet står hur du gör.

Kommunen: 

  • Du har tre veckor på dig att överklaga efter att du fått beslutet.

  • Överklagan skickas till kommunen men ställs till förvaltningsrätten.

  • Kommunen är skyldig att ompröva beslutet.

  • Ändrar kommunen inte beslutet som du vill, skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar det.

Försäkringskassan:

  • Du skriver till Försäkringskassan inom två månader efter att du tagit del av beslutet och begär omprövning.

  • Ändrar inte Försäkringskassan beslutet vid omprövningen kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Funktionsrättsguiden

Funktionsrättsguiden är en webbsida som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och som vill veta mer om dina rättigheter. Du får även information om hur du göra en ansöka eller överklagar ett beslut från myndigheter. Guiden utgår från mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
guide.funktionsrattskonventionen.se > 

Senast ändrad 2022-06-09

Informationsansvarig: Pia Jakobsson