Tandvård för dig med funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Det finns också tandvårdsmottagningar som är tillgängliga.

Bidrag till tandvård för vuxna

Tandvårdsstöd

För att få tandvårdsstöd ska din sjukdom eller funktionsnedsättning påverka din munhälsa och tandhälsa. Du kan gå till vilken tandläkare och tandhygienist du vill.

Om du får tandvårdsstöd betalar du samma patientavgift som i hälso- och sjukvården.

Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till tandvårdsstöd:

 • psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen
 • Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och amyotrofisk lateral skleros (ALS)
 • Cerebral pares (cp)
 • reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism (RA), systemisk skleros och systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • missbildningar eller skador i käkarna
 • funktionsnedsättning efter stroke
 • ovanliga diagnoser.

Tandvård som ingår i stödet:

 • undersökningar
 • förebyggande vård
 • lagningar
 • behandling av tandlossningssjukdom
 • rotfyllningar
 • utdragning av tänder
 • avtagbara proteser.

Däremot ingår inte fasta proteser som kronor, broar och implantat.

Du ansöker om tandvårdsstödet genom att din läkare skriver ett särskilt läkarintyg med en bedömning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det är sedan Region Stockholm som bestämmer om du har rätt till tandvårdsstödet.
Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning – 1177.se

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Det särskilt tandvårdsbidraget är till för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som har försämrat din tandhälsa, till exempel gett frätskador på tänderna.

Bidraget kan bara användas för undersökningar och förebyggande tandvård som exempelvis tandrengöring, fluorbehandling, information om munhygien och kost. Bidraget är upp till 600 kronor per halvår. För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har:

 • cystisk fibros
 • svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • tarmsjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom och tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och har anorexi, bulimi eller gastroesofageal
 • refluxsjukdom
 • diabetes som är svår att ställa in
 • dialysbehandling
 • nedsatt immunförsvar efter en organtransplantation eller
 • läkemedelsbehandling
 • muntorrhet som orsakas av långvarig behandling med läkemedel och
 • strålbehandling mot huvudet eller halsen
 • Sjögrens syndrom.

Du ber din läkare skriva ett läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag. Ta sedan med dig läkarintyget till din tandläkare eller tandhygienist.
Särskilt tandvårdsbidrag - 1177.se

Tandvårdsstödsintyg​

För att få tandvårdsstödsintyg behöver du nödvändig tandvård alltså tandvård som krävs för att du ska kunna äta. Det är biståndsbedömare, LSS-handläggare eller en enhetschef inom kommunen som gör en bedömning av ditt omvårdnadsbehov som sedan skriver ett tandvårdsstödsintyg.

Du eller din anhörig kan även ansöka hos tandvårdsenheten. Du måste då skicka in ett intyg från din läkare eller distriktssköterska som har god kännedom om dig och ditt omvårdnadsbehov.

Du kan få tandvårdsstödsintyg om du:

 • Omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och samtidigt har en beviljad insats.
 • Har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

När du fått tandvårdsstödsintyg kan du gå till vilken tandläkare eller tandhygienist du vill. Du betalar då samma avgift som inom hälso- och sjukvården och högkostnadsskyddet ingår.
Nödvändig tandvård — vardgivarguiden.se

Tandvårdsmottagningar för alla åldrar

Specialisttandvård

Specialisttandvård vänder sig till personer som har behov av avancerad eller särskilt vårdbehov. För att komma till enheten måste du ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.
Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
mun-h-center.se

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se

Senast ändrad 2024-03-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson