Skriv ut den här sidan

Tandvård för dig med funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Det finns också tandvårdsmottagningar som är tillgängliga.

Bidrag till tandvård för vuxna

F-kort

F-kort innebär att du för tandvård betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården, får högkostnadsskydd och frikort när du har betalat sammanlagt 1 100 kronor. Du ansöker om F-kort genom att din läkare skriver ett särskilt läkarintyg med en bedömning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Läkarintyget skickas till den enhet som ansvarar för tandvården i landstinget.

Du kan ha rätt till F-kort om du har:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros
 • cerebral pares
 • reumatoid artrit
 • systemisk lupus erythematosus
 • sklerodermi
 • amyotrofisk lateralskleros
 • orofacial funktionsnedsättning
 • haft en stroke
 • sällsynt diagnos.

F-kortet - folktandvardenstockholm.se (pdf) >
Tandvård om du har en funktionsnedsättning - 1177.se >

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Bidraget är upp till 600 kronor per halvår.

Du ansöker genom att tala med din tandläkare eller tandhygienist. Efter att din vårdgivare fastställt att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din tandvårdsavgift.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit och Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Tandvårdsstöd - forsakringskassan.se >
Särskilt tandvårdsbidrag - 1177.se >

Tandvårdsstödsintyg​

Ett tandvårdsstödsintyg ger rätt till tandvård som kostar som sjukvård upp till högkostnadsskyddet. Intyget är för dig som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och bor i särskilt boende, får vård och omsorg i hemmet eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din biståndshandläggare i kommunen skriver ut intyget.
Villkor för tandvårdsstöd​ - vardgivarguiden.se >

 

Tandvårdsmottagningar för alla åldrar

Medicinsk tandvård i Stockholms län

Medicinsk tandvård är ett komplement till vanlig tandvård för dig med svårare medicinska sjukdomar eller funktionsnedsättning. Oftast behövs ingen remiss.

Alla mottagningar som har medicinsk tandvård i Stockholms län samt mottagningen för akut tandvård har lyft. Säg till att du behöver hjälp med förflyttning när du bokar besöket. Du tar med egen lyftsele.

Medicinsk tandvård kan även komma hem till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och omfattas av tandvårdsstödet.

De som arbetar med medicinsk tandvård har särskild kompetens för att kunna ta hand om dig när det gäller till exempel kirurgiska och medicinska ingrepp, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och tandvårdsrädsla.
Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se >

Svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar och samordning av vårdinsatser under narkos

För dig som lider av extrem tandvårdsrädsla har Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge medicinsk tandvårdsbehandling i form av program med KBT-terapi hos psykolog. Även narkos och lustgas finns.

Kliniken är anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Även personer med psykiska funktionsnedsättningar och behov som inte kan tillgodoses fullt ut i allmäntandvården tas emot. 

Ibland finns möjlighet att erbjuda samordning av andra vårdinsatser som kräver narkos under tandläkarbesöket. De kan till exempe ta blodprover och ge vaccinationer. 
Danderyds sjukhus - folktandvardenstockholm.se >
Karolinska Huddinge - folktandvardenstockholm.se >

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
mun-h-center.se >

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se >
Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län - vardgivarguiden.se (pdf) >

Senast ändrad: 2019-07-01

Informationsansvarig: Pia Jakobsson