Tandvård

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Tandvårdsmottagningar för alla åldrar

Specialisttandvård

Specialisttandvård vänder sig till personer som har behov av avancerad eller särskilt vårdbehov. För att komma till enheten måste du ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.
Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
mun-h-center.se

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson