Tandvård

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Tandvårdsmottagningar för alla åldrar

Medicinsk tandvård 

Medicinsk tandvård tar emot personer med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer. Oftast behövs ingen remiss.

På Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus erbjuds ett program för att hjälpa personer med extrem tandvårdsrädsla. Mobil tandvård kan komma hem till dig som behöver vård under större delen av dygnet. De ger behandlande, förebyggande och akut tandvård.
Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se >

Specialisttandvård

Specialisttandvård vänder sig till personer som har behov av avancerad eller särskilt vårdbehov. För att komma till enheten måste du ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Deras specialistområde är till exempel:

  • Utredning och behandling av smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, gap- och tuggsvårigheter och reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet.
  • Avancerad röntgenundersökning av tänder och käkar.
  • Utredning och behandling av barn med svåra sjukdomar eller avvikelser som påverkar munhälsan samt svårt tandvårdsrädda barn.
  • Korrigering av avvikelser i tändernas position och bettet med hjälp av en tandställning.

Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se >

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
mun-h-center.se >

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson