Tandvård

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Tandvårdsmottagningar för alla åldrar

Medicinsk tandvård 

Medicinsk tandvård är till för dig som har svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer. De har särskild kompetens och erfarenhet att ta hand om dig med särskilda behov. Oftast behövs ingen remiss.

På Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus erbjuder de ett program för att hjälpa dig med extrem tandvårdsrädsla och erbjuder även narkostandvård och lustgas vid behov.

Mobil tandvård kan komma hem till dig som behöver vård under större delen av dygnet. De kan ge behandlande, förebyggande och akut tandvård.
Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se >

Specialisttandvård

Specialisttandvård är till för dig som har behov av avancerad eller har särskilt vårdbehov. De är komplement till allmäntandvården. Du måste ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare för att komma till enheten.

Deras specialistområde är till exempel:

  • Utredning och behandling av smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, gap- och tuggsvårigheter och reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet.
  • Avancerad röntgenundersökning av tänder och käkar.
  • Utredning och behandling av barn med svåra sjukdomar eller avvikelser som påverkar munhälsan samt svårt tandvårdsrädda barn.
  • Korrigering av avvikelser i tändernas position och bettet med hjälp av en tandställning.

Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se >

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
mun-h-center.se >

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se >
Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län - vardgivarguiden.se (pdf) >

Senast ändrad: 2019-03-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson