Vuxenutbildning för dig med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till stöd.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
Kommunernas aktivitetsansvar – skolverket.se

Fokus 23 – Olika villkor för etablering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har skrivit rapporten ”Olika villkor för etablering - Lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar”.

Resultatet i rapporten visar att det finns skillnader i hur kommunerna arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Det skiljer sig också hur samverkan är i mellan olika förvaltningar inom kommunen och med andra aktörer.
Olika villkor för etablering – mucf.se

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
Komvux som anpassad utbildning – utbildningsguiden.skolverket.se 

Vuxenutbildningscentrum

Du som bor i Stockholms stad och har behov av stöd inför och under dina komvuxstudier har rätt till stöd och hjälp. Hos Vuxenutbildningscentrum kan du får information, vägledning och hjälp med att ansöka till komvux och Svenska för invandrare (sfi).
Vuxenutbildningscentrum – vuxenutbildning.stockholm.se

Folkhögskola

Folkhögskola är en utbildning för vuxna. De allmänna kurserna ger behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning. Det finns också speciella kurser som vänder sig till dig med funktionsnedsättning.
Folkhögskola – utbildningsguiden.skolverket.se
folkhogskola.nu
Att studera med funktionsnedsättning – folkhögskola.nu> 

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildning varvar teori med praktik, så kallad LIA (lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala, pågår oftast ett till tre år och finns inom olika områden som bygg, ekonomi, försäljning, IT, turism, sjukvård, lantbruk, media, design, teknik och tillverkning. 

Du som studerar på yrkeshögskolan har rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Lokalerna ska även vara anpassade så att du kan delta i undervisningen.
Yrkeshögskola – utbildningsguiden.skolverket.se
yrkeshogskolan.se
Pedagogiskt stöd och tillgänglighet –  yrkeshogskolan. se

Högskola och universitet

Universitet och högskolor erbjuder en mängd utbildningsprogram och fristående kurser. Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter. Du kan få pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier. Det kan till exempel vara anpassad examination, tidplan, litteratur i form av talbok, e-textbok eller punktskrift, anteckningsstöd och teckenspråkstolkning.

Vid alla universitet och högskolor finns en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. Även du som vill studera utomlands kan kontakta samordnaren. 
Universitet och högskola – utbildningsguiden.skolverket.se
Studera med funktionsnedsättning – studera.nu
Studera utomlands med funktionshinder – studera.nu

Tips och råd inför studier på högskola och universitet

Skola – ungochasperger.se

Konst- och kulturutbildning

De konst- och kulturutbildningar som finns är eftergymnasiala och bedrivs av fristående anordnare. Det finns både kortare och längre utbildningar. Utbildningarna tar ut avgifter för undervisningen. De längre utbildningarna ger rätt till studiemedel.

Behörighetskravet för utbildningarna är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning. Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
konstkulturutbildning.se 
Ansökan och antagning – konstkulturutbildning.se

Myndigheter

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.
uhr.se

En högskola för alla

UHR har gjort en rapport som heter "En högskola för alla”. Rapporten ska sprida goda exempel på åtgärder som universitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning.
En högskola för alla – uhr.se (pdf)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet. De utvärderar universitets- och högskoleutbildningar, de har tillsyn över universitet och högskolor och följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan.
uka.se

Senast ändrad 2024-06-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson