Vuxenutbildning för dig med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till stöd.

Studieteamet

Studieteamet är till för dig som har behov av stöd och extra anpassningar i studierna på komvux och bor i Stockholms stad. Studieteamet kan hjälpa dig med studievägledning, se vilket stöd du behöver för att studera, låna ut hjälpmedel för studierna och samtalsstöd. I teamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut och psykolog.
Studieteamet - stockholm.se >

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada som ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Särskild utbildning för vuxna finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  • gymnasial nivå.

Särskild utbildning för vuxna - utbildningsguiden.skolverket.se > 
Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå - skolverket.se (pdf) >

Lärvux Stockholm

Lärvux Stockholms stad är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk. Bor du i en annan kommun än i Stockholms stad kan du ändå ansöka till lärvux.

Några exempel på lärvux Stockholms kurser:

  • träningsskole-, grundsär och gymnasiesärkurser
  • yrkesinriktade kurser och lärlingsutbildning
  • kurser för personer med förvärvad hjärnskada
  • kurser på teckenspråk.

larvux.stockholm.se >

Folkhögskola

Folkhögskola är en utbildning för vuxna. De allmänna kurserna ger behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning. Det finns också speciella kurser som vänder sig till dig med funktionsnedsättning.
Folkhögskola - utbildningsguiden.skolverket.se >
folkhogskola.nu >
Stöd för dig med funktionsnedsättning - folkhögskola.nu  > 

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildning varvar teori med praktik, så kallad LIA (lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala, pågår oftast ett till tre år och finns inom olika områden som bygg, ekonomi, försäljning, IT, turism, sjukvård, lantbruk, media, design, teknik och tillverkning. 

Du som studerar på yrkeshögskolan har rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Lokalerna ska även vara anpassade så att du kan delta i undervisningen.
Yrkeshögskola - utbildningsguiden.skolverket.se >
yrkeshogskolan.se >
Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - yrkeshogskolan. se >

Högskola och universitet

Universitet och högskolor erbjuder en mängd utbildningsprogram och fristående kurser. Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter. Du kan få pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier. Det kan till exempel vara anpassad examination, tidplan, litteratur i form av talbok, e-textbok eller punktskrift, anteckningsstöd och teckenspråkstolkning.

Vid alla universitet och högskolor finns en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. Även du som vill studera utomlands kan kontakta samordnaren. 
Universitet och högskola - utbildningsguiden.skolverket.se >
Studera med funktionsnedsättning - studera.nu >
Studera utomlands med funktionshinder - studera.nu >

Tips och råd inför studier på högskola och universitet

Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom - kth.se (pdf) >
Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom - kth.se (pdf) >
Skola - ungochasperger.se >
Arbete och studier - attention-riks.se >

Myndigheter

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.
uhr.se >

En högskola för alla

UHR har gjort en rapport som heter "En högskola för alla”. Rapporten ska sprida goda exempel på åtgärder som universitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning.
En högskola för alla - uhr.se (pdf) >

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet. De utvärderar universitets- och högskoleutbildningar, de har tillsyn över universitet och högskolor och följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan.
uka.se >

Senast ändrad 2020-04-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson