Rehabilitering

Rehabilitering betyder att man försöker återfå en förmåga som man tidigare har haft, till exempel efter en sjukdom eller skada. Det kan vara efter stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros eller förvärvad hjärnskada.

Rehabilitering för alla åldrar

Aktiv Ortopedteknik 

Efter amputation eller vid medfödda skador på armar och/eller ben kan du få rehabilitering på Aktiv Ortopedteknik som finns i Stockholm län. Du kan själv ansöka utan remiss, med undantag för personer med Raynauds fenomen. 
Aktiv Rehabilitering - aktivortopedteknik.se > 

Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans är ett projekt med elva olika aktörer från kommunal och privat verksamhet, landsting och ideellt föreningsliv, som anordnar utbildningar och mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående tillsammans med patientorganisationer och rehab-aktörer.

På projektets webbplats finns bland annat aktiviteter hos föreningar, information om seminarier, stödåtgärder och nya forskningsrön. 
hjarnatillsammans.se >

Hjärnskadecenter

Hjärnskadecenter är en del av Habilitering & Hälsa som arbetar med rådgivning och stöd och behandling till personer med förvärvad hjärnskada som orsakat varaktiga funktionsnedsättningar.

Ett team arbetar med barn och ungdomar 2-17 år och ett team arbetar med ungdomar och vuxna 18-64 år. Upptagningsområdet är hela Stockholms län.
Hjärnskadecenter - habilitering.se>

Klimatvård – rehabilitering i varmt klimat ​

Har du en neurologisk sjukdom eller skada, inflammatorisk ledsjukdom eller psoriasis kan det finnas möjlighet att få rehabilitering utomlands. Syftet med rehabiliteringen är att du ska kunna behålla eller öka muskelstyrkan och rörligheten i lederna samt förbättra funktionen, balansen och konditionen. Du behöver en remiss från läkare.

Rehabiliteringsanläggningar finns på Teneriffa, Gran Canaria, på spanska fastlandet och i Igalo, som ligger i Montenegro.
Rehabilitering i varmt klimat - 1177.se >

Logopedmottagningar

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logopedmottagning du vill gå till bland dem som har blivit godkända av Stockholms läns landsting. Du kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped.

Olika logopeder arbetar med olika typer av problem som:

 • logopedi vid dyslexi - för utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • logopedi vid röststörning
 • logopedi vid språk- och talstörningar
 • logopedi vid stamning
 • logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.

Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se >

Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom när det gäller diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom - socialstyrelsen.se (pdf) >

Neurocampus på Sophiahemmet​

Neurocampus på Sophiahemmet har rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Remiss behövs inte. 
neurocampus.se >

Neuroteam

Rehabilitering med neuroteam är för dig som är ny- eller återinsjuknad efter att ha drabbats av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som stroke, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

​​Rehabiliteringen ges på mottagningen eller i hemmet. Neuroteamet består av arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast samt kurator och stödjer även anhöriga. 
Neuroteam - rehabvalet.se >

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering gör undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Rehabiliteringen kan ske på mottagning eller i hemmet. Du kan själv kontakta och välja vilken mottagning vill. Det behövs ingen remiss.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster samt personal som är utbildad inom psykisk hälsa, äldrevård, neurologiska skador och sjukdomar. Många mottagningar har även kiropraktor, naprapat och bassäng.
Primärvårdsrehabilitering - 1177.se >

Rehabvalet

Rehabvalet är för dig som är patient, anhörig eller vårdpersonal vid till exempel MS, Parkinsons sjukdom, epilepsi, stroke eller hjärnskada.

Det finns information om:

 • akut rehabilitering
 • rehabilitering på lång sikt i Sverige eller utomlands
 • remisser, ansökningar och adresser
 • färdtjänst och sjukresor
 • regler och rättigheter
 • hjälpmedel

rehabvalet.se >

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

För specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus. 
Du har möjlighet att välja mellan Rehab Station Stockholm, Rehabcentrum Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal
​Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se >

Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

Du kan själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom. 
Specialiserad rehabilitering -1177.se >

Fysioterapi

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.
Fysioterapi - 1177.se >

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

 • barn- och ungdomsteamet
 • datateamet
 • seniorteamet
 • vuxenteamet.

Syncentralen - sodexohjs.se >

Tonusmottagning

Tonusmottagningen tar emot dig som behöver vård och behandling för att mildra konsekvenser av spasticitet eller annan stegrad muskeltonus. På mottagningen arbetar läkare, sjukgymnast och sjuksköterska i ett nära samarbete med ortopedingenjör. 
Tonusmottagning Danderyd - ds.se >
Tonusmottagning Huddinge - ds.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson