Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Det finns flera webbplatser med samlad information om fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

Attention Stockholms medlemsverksamhet

Attention Stockholms medlemsverksamhet bedriver verksamhet för personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som är:

  • Barn, 10-12 år
  • Ungdom och ung vuxen, 13-30 år
  • Vuxen, från 18 år
  • Närstående

Det här gör vi - attention-stockholm.se

Bra vanor – tänk stort, börja smått

Socialstyrelsen har tagit fram ett spel, en blädderpärm med tips på fysiska aktiviteter och hälsosamma livsmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Kunskapsstöd och utbildningsmaterial - socialstyrelsen.se

DansVariation

DansVariation har öppen dansträning för personer med intellektuell funktionsvariation som är över 16 år. De har även fortbildningar samt workshops som deras utbildade dansledare håller i.
dansvariation.se

Fritid för alla

Fritid för alla är en webbplats där de ger tips på Idrott, fritid och kulturaktiviteter till personer med funktionsnedsättning i Uppland.

De utbildar också föreningsledare så att personer med funktionsnedsättning kan vara med på deras aktiviteter.
fritidforalla.se

Fritid för barn och unga som har funktionsnedsättningar

Här hitta du Stockholms stads fritidsaktiviteter när du behöver lite extra stöd.
Fritid för barn och unga som har funktionsnedsättningar - stockholm.se

Fritid för dig som bor i LSS-bostad

Här finns information om fritid för dig som bor i gruppbostad i Stockholms stad.
Fritid för dig som bor i LSS-bostad - stockholm.se

Fritid i gruppbostad

Här finns kultur- och fritidsaktiviteter för dig som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet.
Fritid i gruppbostad - gruppbostadfritid.se

Fritidsnätet

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter i Stockholms län för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd.
fritidsnatet.se

Fritidssamordnare

I några av Stockholms läns kommuner finns fritidssamordnare som arbetar med fritid för personer med funktionsnedsättningar. 
Stockholms läns kommuner​ - storsthlm.se

FUB Stockholms fridsaktiviteter

FUB Stockholms fridsaktiviteter anordnar "Sprallsång för barn & ungdomar"
Aktiviteter - fubstockholm.se

Funkatips

Funkatips är en blogg med tips och aktiviteter för dig som har en funktionsvariation.
handikapptips.wordpress.com

Equality​

Svenska EQUALITYs webbplats har en tillgänglighetsdatabas över tillgängliga boenden, konferensanläggningar, kultur, historia, mat , aktiviteter och natur.
equality.se

HBTQ-hänget

Hbtq-hänget är för dig som är intresserad av hbtq-frågor, är över 18 år och som går på gymnasiesärskola, bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet.
HBTQ-hänget - rfslstockholm.se

Kaatach

Kaatach i Tyresö är ett pedagogiskt lekland. Där barnen till exempel leka, lära sig trafikregler, pyssla och gå tipspromenad. De har även lekträffar för barn med behov av särskilt stöd.
Lekträffar för barn med behov av särskilt stöd - kaatach.se

KRITA

KRITA är en del av Folkuniversitetet som anordnar kurser och workshops för ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska, psykiska, intellektuella eller liknande funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara kurser i konst, konsthantverk, skrivarverkstad, teater och dans/rörelse. 
Krita - folkuniversitetet.se

Kulturskolans resurscenter

Kulturskolans resurscenter är för dig som är 6-22 år, bor i Stockholms stad och har en funktionsnedsättning med särskilda behov. Skolan har kurser i musik, dans, teater, konst och media. Undervisningen sker på eftermiddagar efter skolans slut.
resurscenter - kulturskolan.stockholm.se

Kurser.se

Kurser.se är en söktjänst och samlingsplats för kurser som bedrivs på fritiden. Där kan du söka bland kurser från olika arrangörer i hela Sverige. Det finns även en samlingssida för kurser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
kurser.se
Kurser för funktionsnedsatta - kurser.se

Mirum

Mirum är en ideell förening som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar upp till 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även barn där misstanke om NPF finns och syskon utan diagnos är också välkomna.

Aktiviteterna kan vara till exempel skridskoåkning, måla, dreja, minigolf, bowling, promenad och korvgrillning.
mirum-tillsammans.se

Mer än bara lite kul

Barnombudsmannen och Handikappförbundens samarbetsorgan HSO har tagit fram "Mer än bara lite kul" som är en handbok med råd och tips på hur fritiden för barn kan utvecklas. I boken ges exempel på nya sätt att tänka för att barn ska få en rikare fritid och råd om vad som är viktigt för att fritidssatsningar i kommuner ska bli bättre för barn med funktionsnedsättningar.
Mer än bara lite kul - funktionsratt.se (pdf)

Passalen

Passalen är en ideell förening för barn och unga med funktionsvariation som vill träffa kompisar och hitta på fritidsaktiviteter tillsammans med dem. De finns i Göteborg, Mölndal, Haninge, Tyresö, Stockholm Norrort och Kungsbacka.
passalen.se

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation. De arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar föreställningar, föreläsningar, workshops och genomför samarbetsprojekt i Sverige och internationellt. De riktar sig till alla som är intresserade av dans, musik, teater och konst oavsett personernas olika förmågor, erfarenheter och bakgrund.
sharemusic.se

Skogstur

Föreningen Skogstur anordnar anpassade promenader för personer med funktionsnedsättning i skogsmiljö i Stockholm.

De anordnar även stadsvandringar i Stockholm.
skogstur - facebook.com

Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholm Gotland

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland ordnar olika aktiviteter för sina medlemmar i Stockholm.
Aktivitetskalendern – srfstockholmgotland.se

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas med information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Informationen innehåller allt från fiskeplatser, slott och hotell till vårdcentraler och bibliotek.
t-d.se

Öppna fritidsverksamheten

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid.

MUCF har tagit fram ett stödmaterial som riktat till chefer och fritidsledare. I materialet finns det verktyg som kan användas för ett aktivt tillgänglighetsarbete i den öppna fritidsverksamheten.
Öppna fritidsverksamheten - mucf.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson