Personligt stöd i arbetslivet för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd i arbetslivet av till exempel personligt biträde och psykosocialt anpassningsstöd.

Bidrag för personligt biträde

Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har en funktionsnedsättning. Den personen kallas för personliga biträdet och fungerar som ett stöd för dig i med återkommande arbetsuppgifter eller arbetssituationer som du inte klarar av på egen hand. Din arbetsgivare får då ett bidrag för att avsätta personal för detta.

Din arbetsgivare kan få bidrag om:

  • Du har eller ska få ett jobb där du behöver personligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter.
  • Du går i gymnasiet och behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk arbetslivsorientering.
  • Du behöver personligt stöd för att kunna delta i ett program eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Bidrag för personligt biträde - arbetsformedlingen.se

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp när du söker jobb eller när du är ny på en arbetsplats, av en så kallad SIUS-konsulent
SIUS - arbetsformedlingen.se

Jobbtorg Stockholm

Jobbtorg Stockholm är till för dig som bor i Stockholm stad. De erbjuder stöd och coachning för arbetslösa som har social problematik eller försörjningsstöd. Du kommer i kontakt med Jobbtorg Stockholm genom handläggare på din stadsdelsförvaltning. 
Jobbtorg Stockholm - stockholm.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson