Personligt stöd i arbetslivet för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd i arbetslivet av till exempel personligt biträde och psykosocialt anpassningsstöd.

Personligt biträde

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats. Syftet med ersättningen är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete.
Bidrag för personligt biträde - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Psykosocialt anpassningsstöd

Känner du dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen kan du ansöka om psykosocialt anpassningsstöd. Arbetsförmedlingens specialister hjälper dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav.
Psykosocialt anpassningsstöd - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan få stöd inför en ny anställning och under själva anställningen. Stödet ges av en särskild stödperson för introduktions och uppföljningsstöd, en SIUS-konsulent. 
Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Jobbtorg Stockholm

Jobbtorg Stockholm är till för dig som bor i Stockholm stad. De erbjuder stöd och coachning för arbetslösa som har social problematik eller försörjningsstöd. Du kommer i kontakt med Jobbtorg Stockholm genom handläggare på din stadsdelsförvaltning. 
Jobbtorg Stockholm - stockholm.se >

Senast ändrad: 2020-03-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson