Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar används som hjälpmedel av en person med sjukdom eller funktionsnedsättning. Hundarna är utbildade för att till exempel leda sin förare förbi hinder på gatan eller varna inför ett epilepsianfall eller blodsockerfall.

Det finns olika ledar- och assistanshundar:

  • Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi hjälper ägaren som har diabetes eller epilepsi att larma och hämta hjälp.  
  • Ledarhund hjälper ägare med synskada i det dagliga livet, till exempel att utföra ärenden, leda förbi hinder och visa var det finns trappor
  • Servicehund hjälper ägare med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor både hemma och i offentlig miljö
  • Signalhund hjälper ägare med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både hemma och i offentlig miljö
  • Psykisk hälsa-hund har en lugnande inverkan på en ägaren som har en permanent psykisk diagnos. Hunden är ett stöd och en trygghet för personen i olika situationer, till exempel när den går och handlar eller reser med allmänna transportmedel.

Ledarhundar och Assistanshundar​ - 1177.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) har webbsidor som handlar om ledarhundar och assistanshundar.
Ledarhundar och assistanshundar — mfd.se

Föreningar och intresseorganisationer

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) sprider information om ledarhundens betydelse i samhället samt anordnar kurser och utbildningar för ledarhundsförarna.
ledarhund.nu

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. 

De har en rubrik som handlar om assistanshund.
Assistanshund - brukshundklubben.se 

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) bedriver assistanshundverksamhet. De utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer. 
soshund.se

SMART hundutbildning

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) driver ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet heter SMART hundutbildning. Syftet är att skapa en individanpassad hundutbildning för personer med en funktionsnedsättning som har behov av att hunden kan hjälpa dem i hemmet. Hunden blir inte certifierad assistanshund.
smarthund.nu

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson