Merkostnadsersättning för dig med funktionsnedsättning

Du som har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Merkostnader kan till exempel vara:

 • Vårdutrustning eller hjälpmedel som du måste hyra eller köpa, som du inte får från landstinget eller kommunen.
 • Läkarbesök, behandling av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist som ingår i högkostnadsskyddet
 • Läkemedel på recept och förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi, som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Specialkost som läkare eller dietist ordinerat.
 • Hushållsutrustning som du behöver köpa på grund av funktionsnedsättning.
 • Kostnader för sjukresor och behandlingsresor.
 • Resor med egen bil om du har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • Slitage på kläder och möbler på grund av funktionsnedsättning.
 • Arvode för god man och förvaltare.
 • Anpassade fritidsaktiviteter 
 • Hjälp i den dagliga livsföringen som till exempel hemtjänstavgift eller privat anlitad städhjälp

Merkostnadsersättning - forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson