Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd

Du som är förälder kan ansöka om bilstöd för att köpa eller anpassa bilen efter ditt barns behov. Vid ansökan om körkortstillstånd har Transportstyrelsen olika medicinska krav beroende på funktionsnedsättning. Föräldrar kan även ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om barnet inte kan lämnas ensam utanför bilen.

Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag du kan söka om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som ger stora svårigheter vid förflyttning eller att åka kollektivt.

Svårigheterna ska finnas kvar nio år eller längre. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina eller barnets behov. Vid vissa speciella situationer kan du ansöka om att få körkortet betalt. Du ansöker hos Försäkringskassan. 

För att få bilstöd måste du uppfylla ett eller flera av dessa krav.

  • Du ska ha ett barn med funktionsnedsättning.
  • Du ska behöva bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
  • Du och barnet ska bo tillsammans.

Bilstöd för barn - försäkringskassan.se 

Körkort

För att ta körkort behöver du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Du skickar med en hälsodeklaration som du ska ha fyllt i och ett synintyg. Det finns olika medicinska krav för personer med funktionsnedsättning. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.
Körkort - transportstyrelsen

Trafikverket

Hos Trafikverket gör du kunskapsprov och körprov. 
Körkortsprov - trafikverket.se

Medicinska krav för innehav av körkort

I "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m." kan du läsa om vilka medicinska krav som ställs för att få körkortstillstånd och körkort när man har en funktionsnedsättning.

Läkare är skyldiga att anmäla till Transportstyrelsen om de vid en undersökning finner att en person med körkort av medicinska skäl är olämplig att köra. 
Medicinska krav för körkort - transportstyrelsen.se (pdf)

Avgifter för intyg om körkortsinnehav

När du ska ta körkort och Transportsstyrelsen begär intyg om körkortsinnehav, får du betala läkarintyget enligt prislistan som finns på 1177.se.

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna.
Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning i Stockholms län – 1177.se

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge gör utredningar och lämplighetsbedömningar av körkortsinnehav för personer med sjukdomar eller skador.

Centret vänder sig till personer som har kognitiv lämplighet för fortsatt körkortsinnehav. Det kan vara till exempel efter stroke, traumatisk skallskada, neurologiska sjukdomar och multisjuklighet.

Mottagningen tar inte längre emot personer med neuropsykiatriska diagnoser som vill ansöka om körkortstillstånd.
Trafikmedicinskt centrum i Huddinge - 1177.se

Parkeringstillstånd och dispens

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en bestående funktionsnedsättning och väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan i din kommun ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

Stockholms stad

Reducerad avgift

I Stockholms stad betalar du parkeringsavgift när du parkerar enligt det som står på vägmärket. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ansöka om en reducerad parkeringsavgift hos Stockholms stad. Reducerad parkeringsavgift innebär att du inte behöver betala när du parkerar på Stockholms stad avgiftsbelagda p-platser och parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. Dessa regler inte på tomtmark eller i garage.

Parkeringsvakterna kontrollerar att du har parkeringstillståndet i rutan och att du har betalt den reducerade avgiften genom bilens registreringsnummer. 
Parkering för rörelsehindrad - stockholm.se 

Dispens för dubbdäcksförbud 

Det är förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Dispens kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl till personer som har fått bilstöd, har parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ofta har ärenden på de gator som har dubbdäcksförbud.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller brev. I ansökan ska du skriva vilka gator du vill ha dispens för. Vid avslag kan du överklaga. 
Dubbdäck - stockholm.se

Trängselskatt

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver du inte betala trängselskatt. Undantaget från skatteplikt gäller så länge parkeringstillståndet är giltigt. Du ansöker hos Skatteverket. 

För varje parkeringstillstånd kan Skatteverket undanta två bilar från trängselskatt om det finns synnerliga skäl. Ett exempel är när ett barn med rörelsehinder har föräldrar som bor på olika håll. Till ansökan ska du bifoga kopia av framsidan på utfärdat parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats.
Befrielse från trängselskatt - skatteverket.se

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson

Fotograf/Illustratör: Kersti Sköld