Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till webbsupport.slso@sll.se
  • Använda kontaktformuläret:

    Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Vissa länkar har inte allternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2]

På några ställen finns element med samma ID [WCAG 4.1.1]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Problem vid användning utan hörsel

Det finns inga textalternativ för våra podcasts. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Det finns inga textalternativ för våra podcasts. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019.

Granskningsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2019.