Aktivitets- och sjukersättning

Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning 

Aktivitetsersättning är för dig i åldern 19–29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Du kan ha aktivitetsersättning på 100 procent, 75 procent, 50 procent och 25 procent beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. 

Om du aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ansöka om hel sjukersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år.​

Du kan ha vilande aktivitetsersättning om du vill prova att arbeta eller studera och har haft aktivitetsersättning i minst ett år. 
Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se >

Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång

Är du mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet. Då kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se >

Sjukersättning

Sjukersättning är för dig i åldern 19–65 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden, även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar.

Du kan ha sjukersättning på 100 procent, 75 procent, 50 procent eller 25 procent beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. 
Sjukersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se >

Förmånsintyg

När du har beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg kan du beställa det från Försäkringskassan. Förmånsintyget ger rabatt från vissa företag.

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson