Aktivitets- och sjukersättning

Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning 

Aktivitetsersättning är för dig i åldern 19–29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Du kan ha aktivitetsersättning på 100 procent, 75 procent, 50 procent och 25 procent beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. 

Om du aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ansöka om hel sjukersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år.​

Du kan ha vilande aktivitetsersättning om du vill prova att arbeta eller studera och har haft aktivitetsersättning i minst ett år. 
Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga för dig under 30 år – forsakringskassan.se

Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång

Är du mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet. Då kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Sjukersättning

Sjukersättning är för dig i åldern 19–65 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden, även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar.

Du kan ha sjukersättning på 100 procent, 75 procent, 50 procent eller 25 procent beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. 
Sjukersättning – forsakringskassan.se

Förmånsintyg

När du har beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du få ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Förmånsintyget ger rabatt till vissa företag.

Du kan se och få förmånsintyget genom dessa alternativ:

  • Du kan se förmånsintyget digitalt via i Försäkringskassans app.
  • Om du inte kan använda intyget digitalt kan du beställa ett förmånsintyg på Försäkringskassans webbplats. Skriv då ”Ladda ner intyg” i sökfönstret och klicka på ”Ladda ner intyg”. Scrolla ner där det står ”Förmånsintyg”.
  • Sedan klickar du på ”Om du inte kan använda intyget digitalt” och ”Beställ förmånsintyg”. Fyll i ditt personnummer och klicka på ”Beställ förmånsintyg”, så skickas Förmånsintyget med post till dig.
  • Du kan även beställa hem Förmånsintyget med post genom att ringa Försäkringskassan och be dem att skicka det till dig.

Ladda ner intyg - forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson