Skriv ut den här sidan

Skolhjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan stödja elever när de studerar.

Skolhjälpmedel

Den som driver skolan har ansvar för att alla elever har en anpassad skolmiljö och kan delta i undervisning och övriga aktiviteter under skoltiden. Det kan exempelvis vara arbetstekniska hjälpmedel som arbetsstol som eleven använder i skolan.

Din region ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator.
Skolhjälpmedel – 1177.se > 

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson