Hjälpmedel i skolan

Det finns olika hjälpmedel som kan stödja elever när de studerar.

Den som driver skolan har ansvar för att alla elever har en anpassad skolmiljö och kan delta i undervisning och övriga aktiviteter under skoltiden. Det kan vara arbetstekniska hjälpmedel, till exempel arbetsstolen som eleven använder i skolan.

Din region ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator.
Hjälpmedel i skolan – 1177.se > 

Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har kartlagt i denna rapport vilka överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän om hjälpmedel till barn med funktionsnedsättning.
Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning - socialstyrelsen.se (pdf) >

Senast ändrad 2020-08-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson