Hjälpmedel i skolan

Det finns olika hjälpmedel som kan stödja elever när de studerar.

Den som driver skolan har ansvar för att alla elever har en anpassad skolmiljö och kan delta i undervisning och övriga aktiviteter under skoltiden. Det kan vara arbetstekniska hjälpmedel, till exempel arbetsstolen som eleven använder i skolan.

Din region ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator.
Hjälpmedel i skolan – 1177.se > 

Senast ändrad: 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson