Arbetshjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan hjälpa till med anpassningar och arbetshjälpmedel på din arbetsplats när du har en funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen

Om du har behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
Hjälpmedel på arbetsplatsen - arbetsformedlingen.se (pdf) > 

Försäkringskassan

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta, kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller din arbetsgivare. Det kan vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera. Du kan också få bidrag för att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.
Arbetshjälpmedel - forsakringskassan.se >

Senast ändrad: 2020-03-13

Informationsansvarig: Pia Jakobsson