Arbeteshjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika arbetshjälpmedel som kan stödja dig i ditt arbete när du har en funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan hjälpa till med anpassningar och arbetshjälpmedel till arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen

Om du har behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen - arbetsformedlingen.se (pdf) >

Försäkringskassan

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta, kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller din arbetsgivare.

Till exempel på arbetshjälpmedel:

  • Hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat.
  • Syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera.
  • Du kan också få bidrag för att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Arbetshjälpmedel - forsakringskassan.se >

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson