Vårdmottagningar i Region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Barn som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Vårdmottagningar för barn

Barnsjukhus 

Barnsjukhusen utreder och behandlar barn och ungdomar för medicinska tillstånd och diagnoser. På sjukhusen finns specialistläkare och annan medicinsk personal. 
Astrid Lindgrens barnsjukhus - karolinska.se > 
Avdelningar och mottagningar på Sachsska - sodersjukhuset.se >

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) är specialistmottagningar för barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningarna utreder och behandlar bland annat astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser  Även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar) görs med symptom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utagerande beteende.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - 1177.se >

Barn- och ungdomspsykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller genomgå en neuropsykiatrisk utredning.
bup.se >

BUPs team för döva och hörselskadade

BUPs team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha remiss.
BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se >

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team med möjlighet att specialanpassa behandlingsinsatser som kan ges i hemmet, på mottagningen eller annan plats. Mottagningen kan ha tät kontakt med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från uppsatta mål och följs upp regelbundet.
Mottagningar för mellanvård - bup.se >

BUPs specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan vara barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Patienter kommer oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​Specialenheter - bup.se >

BUP OCD och relaterade tillstånd

BUP OCD och relaterade tillstånd erbjuder bedömning och behandling till barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd som omfattas av följande diagnoser:

  • Tvångssyndrom – tvångstankar och/eller tvångshandlingar
  • Dysmorfofobi – fixering vid upplevda defekter i utseendet
  • Samlarsyndrom – oförmåga att skiljas från föremål, överdrivet samlande
  • Trichotillomani – repetitivt ryckande av hår
  • Dermatillomani – repetitivt petande, rivande och skadande av huden
  • Kroniska tics/Tourettes syndrom – plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska rörelser och/eller ljud
  • OCD och relaterade tillstånd som symptom på annan sjukdom, såsom autoimmunitet, exempelvis PANS/PANDAS.

Det behövs en remiss från en BUP-mottagning för att komma till BUP OCD och relaterade tillstånd.
BUP OCD och relaterade tillstånd - bup.se >

Barninternetprojektet 

Barninternetprojektet (BIP) drivs av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting. De ger psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar, tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen
BIP - bup.se >

För barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt

I Region Stockholms har vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) till uppgift att ta emot barn som mår psykiskt dåligt som till exemepl att de känner oro, nedstämdhet, huvudvärk eller magont.
För barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt - 1177.se >
Första linjen för barn och unga - uppdragpsykiskhalsa.se >

Vårdmottagningar för alla åldrar

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län - 1177.se >
Vård hos oss - slso.regionstockholm.se >

Rätt vård nära dig

Rätt vård nära dig är en broschyr var du ska vända dig för att få hjälp för din skada eller sjukdom.
Rätt vård nära dig - vardgivarguiden.se >

Mottagning Hörsel och balans 

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Mottagning Hörsel och balans Solna - karolinska.se >
Mottagning Hörsel och balans Huddinge - karolinska.se >

Hörhjälpmedel

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörhjälpmedel - 1177.se >

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen - sodexohjs.se >

Senast ändrad 2022-02-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson