Vårdmottagningar för barn i Region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Barn som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Barnsjukhus 

Barnsjukhusen utreder och behandlar barn och ungdomar för medicinska tillstånd och diagnoser. På sjukhusen finns specialistläkare och annan medicinsk personal. 
Astrid Lindgrens barnsjukhus – karolinska.se 
Avdelningar och mottagningar på Sachsska – sodersjukhuset.se

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar 

Om din vårdcentral eller annan vårdgivare bedömer att barnet behöver träffa en barnspecialist, så kan de skriva en remis till Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUMM). Du behöver ingen remis till BUMM om ditt barn är under sex månader.

Vissa BUMM utreder även barn i åldern 10 – 17 år som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet. Barn mellan 0 – 9 år utreds inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar – 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

När du vill ha kontakt med BUP ska du vända dig till ”En väg in”, ett gemensamt telefonnummer för alla nya patienter.
bup.se
En väg in – bup.se

BUPs team för döva och hörselskadade

BUPs team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon familjemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha remiss.
BUP:s team för döva och hörselskadade – bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team med möjlighet att specialanpassa behandlingsinsatser som kan ges i hemmet, på mottagningen eller annan plats. Mottagningen kan ha tät kontakt med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från uppsatta mål och följs upp regelbundet.
Mottagningar för mellanvård – bup.se

BUP OCD och relaterade tillstånd

BUP OCD och relaterade tillstånd erbjuder bedömning och behandling till barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd som omfattas av följande diagnoser:

 • Tvångssyndrom – tvångstankar och/eller tvångshandlingar
 • Dysmorfofobi – fixering vid upplevda defekter i utseendet
 • Samlarsyndrom – oförmåga att skiljas från föremål, överdrivet samlande
 • Trichotillomani – repetitivt ryckande av hår
 • Dermatillomani – repetitivt petande, rivande och skadande av huden
 • Kroniska tics/Tourettes syndrom – plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska rörelser och/eller ljud
 • OCD och relaterade tillstånd som symptom på annan sjukdom, såsom autoimmunitet, exempelvis PANS/PANDAS.

Det behövs en remiss från en BUP-mottagning för att komma till BUP OCD och relaterade tillstånd.
BUP OCD och relaterade tillstånd – bup.se

BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet. Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år med ångesttillstånd, tvångssyndrom och funktionella magsmärtor, inklusive irritable bowel syndrome (IBS).
Internetbehandling – bup.se

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län – 1177.se
Vård hos oss – slso.regionstockholm.se

Vårdcentral

När du eller ditt barn behöver träffa en läkare eller sjuksköterska, så ska du kontakta din vårdcentral i förstahand.

Vårdcentralen kan hjälpa dig om du har sjukdomar och besvär som till exempel:

 • Infektioner som feber och ont i halsen.
 • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter och depression.
 • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck , astma eller KOL.
 • Allergier.
 • Smärta.
 • Lägga om sår och ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp.
 • Mäta blodtryck.
 • Ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol.

Vårdcentralen – 1177.se

Mottagning Hörsel och balans 

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Mottagning Hörsel och balans Solna – karolinska.se
Mottagning Hörsel och balans Huddinge – karolinska.se

Hörhjälpmedel

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörhjälpmedel – 1177.se

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen – sodexohjs.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningarna vänder sig till dig som är under 23 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare.
Du kan få hjälp med till exempel:

 • Rådgivning om preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få dagen-efter-piller.
 • Samtala med en kurator angående stress, nedstämdhet, sex, sexualitet relationer eller identitet.

ungdomsmottagningarna.se

Senast ändrad 2024-07-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson