Skriv ut den här sidan

Vårdmottagningar i region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Barn som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända dig till samma vårdmottagningar som alla andra. På denna sida har vi tagit upp de mottagningar som kan vara betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning.

Vårdmottagningar för barn

Barnsjukhus 

Barnsjukhusen utreder och behandlar barn och ungdomar för medicinska tillstånd och diagnoser. På sjukhusen finns specialistläkare och annan medicinsk personal. 
Astrid Lindgrens barnsjukhus - karolinska.se > 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - sodersjukhuset.se >

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) är specialistmottagningar för barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningarna utreder och behandlar bland annat astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser  Även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar) görs med symptom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utagerande beteende.
Barnläkarmottagningar - 1177.se >

Barn- och ungdomspsykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller genomgå en neuropsykiatrisk utredning.
bup.se >

BUPs team för döva och hörselskadade​​

BUPs team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha remiss.
BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se >

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team med möjlighet att specialanpassa behandlingsinsatser som kan ges i hemmet, på mottagningen eller annan plats. Mottagningen kan ha tät kontakt med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från uppsatta mål och följs upp regelbundet.
Mottagningar för mellanvård - bup.se >

BUPs specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan vara barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Patienter kommer oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​Specialenheter - bup.se >

Barninternetprojektet 

Barninternetprojektet (BIP) drivs av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting. De ger psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar, tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen
BIP - bup.se >

Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har psykologer som riktar sig speciellt till barn och ungdomar, så kallade första linjen-mottagningar. 
Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa - 1177.se >

Vårdmottagningar för alla åldrar

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län - 1177.se >

Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna - karolinska.se >
Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Huddinge - karolinska.se >

Hörselmottagning

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se >

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen - sodexohjs.se >

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson