Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län

Stora delar är kollektivtrafiken i Stockholms län är tillgänglig för dig med en funktionsnedsättning. Om du har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Färdtjänst 

Färdtjänst är till för dig som har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafik. Du ansöker hos din kommun. Beviljas du färdtjänst får du åka med taxi, specialfordon eller rullstolstaxi.
Färdtjänstresor - fardtjansten.sll.se >

Kollektivtrafik 

På SL:s webbplats finns det information om tillgängligheten på stationer och vilken hjälp du kan få när du åker kommunalt i Stockholms län.

Du kan också ringa SL:s kundtjänst för att få information om tillgänglighet, telefon 020 - 120 20 22, sms på telefonnummer 0702-564 681 eller mejla till adressen tillganglighet@sl.se
SL-trafikens tillgänglighet - sl.se >

Riksfärdtjänst

Du som vill åka till en annan kommun inom Sverige och ha en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir hög eller du behöver ledsagare, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet. Resan kan göras med taxi, specialfordon, tåg eller flyg. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din kommun. Får du avslag kan du överklaga beslutet.

För att få riksfärdtjänst behöver du ha till exempel:

  • Stora svårigheter att förflytta sig på egen hand.
  • Svårt att använda vanliga bussar och tåg i kollektivtrafik.
  • Funktionsnedsättningen ska ha funnits ett längre tag och den förväntas bestå ett tag.

När du har fått tillstånd till riksfärdtjänst står kommunen för den ökade kostnaden och du betala bara vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel.
Riksfärdtjänst - kunskapsguiden.se > 

Riksfärdtjänsten Sverige AB

Mer än hälften av Sveriges kommuner använder sig av Riksfärdtjänsten Sverige AB som är en beställningscentral för riksfärdtjänst som ske med taxi, tåg eller flyg. På deras webbsida finns länkar till din kommuns webbsidor med om riksfärdtjänst och i bland även ansökningsblanketter.
rft.se >

Sjukresor

Sjukresor är resor till och från vård och behandling för dig som inte kan resa med kollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Du som har färdtjänst kan åka med sjukresa utan att vårdgivaren gör en medicinsk bedömning. Kontakta vårdgivaren inför besöket.
Sjukresor - fardtjansten.sll.se >

Senast ändrad: 2019-03-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson