Skriv ut den här sidan

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län

Stora delar är kollektivtrafiken i Stockholms län är tillgänglig för dig med en funktionsnedsättning. Om du har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Färdtjänst 

Färdtjänst är till för dig som har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafik. Du ansöker hos din kommun. Beviljas du färdtjänst får du åka med taxi, specialfordon eller rullstolstaxi.
Färdtjänstresor - fardtjansten.sll.se >

Kollektivtrafik 

På SL:s webbplats finns det information om tillgängligheten på stationer och vilken hjälp du kan få när du åker kommunalt i Stockholms län.

Du kan också ringa SL:s kundtjänst för att få information om tillgänglighet, telefon 020 - 120 20 22, sms på telefonnummer 0702-564 681 eller mejla till adressen tillganglighet@sl.se
SL-trafikens tillgänglighet - sl.se >

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor för personer med funktionshinder som sker utanför hemkommun eller hemlän. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din kommun. Riksfärdtjänst kan vara att åka med tåg, flyg, båt eller samordnad taxi.

Riksfärdtjänsten Sverige AB

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du vill resa utanför Stockholms län, har en omfattande och bestående funktionsnedsättning och måste resa på ett kostsamt sätt. Ansökan om riksfärdtjänst görs till din kommun.
Riksfärdtjänsten Sverige AB - rft.se >

Sjukresor

Sjukresor är resor till och från vård och behandling för dig som inte kan resa med kollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Du som har färdtjänst kan åka med sjukresa utan att vårdgivaren gör en medicinsk bedömning. Kontakta vårdgivaren inför besöket.
Sjukresor - fardtjansten.sll.se >

Senast ändrad: 2019-03-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson