Kommunalt bostadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du söka om du behöver en större bostad på grund av funktionsnedsättning. KBF finns endast i ett fåtal kommuner och reglerna varierar. Kontakta din kommun för att få mer information.  
KBF - stockholm.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson