Missbruk och beroende

Om ditt barn eller ungdom har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Beroendevård i Region Stockholm

Region Stockholm och Stockholms kommuner samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller riskbruk. Kontakta din läkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller riskbruk och behöver hjälp. 
Beroendevård i Stockholms län – 1177.se

Behandling via nätet

Behandling via nätet är till för dig som vill förändra dina vanor när det gäller alkohol, cannabis eller spel . Behandlingen är baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. Under behandlingsperioden har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan ge återkoppling och svara på dina frågor.

Behandlingen passar dig som:

 • är över 18 år
 • är bosatt i Sverige
 • har möjlighet att avsätta cirka två till tre timmar per vecka
 • kan läsa och skriva på svenska
 • • har förutsättningar och motivation att arbeta mer på egen hand.

eStöd – beroendecentrum.se

Droghjälpen

På webbplatsen Droghjälpen finns det information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller om du är orolig för någon annans drogvanor. Du kan vara anonym.  
droghjalpen.se

Kunskapsguiden.se

Webbplatsen Kunskapsguiden.se har en rubrik om missbruk och beroende som vänder sig till yrkesverksamma. 
Områden och teman – kunskapsguiden.se

Alkoholberoende

Vissa som dricker alkohol kan utvecklar ett beroende. Om du har vant dig vid alkohol och kan det vara svårt att sluta dricka. Ett beroende kan leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns bra hjälp att få för att komma till rätta med ett alkoholberoende.
Alkoholberoende –1177.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna.

Alkohollinjen

Alkohollinjen ger stöd till personer som har alkoholproblem och vill förändra sina alkoholvanor. Även närstående kan få stöd. All kontakt med alkohollinjen sker per telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting. 
alkohollinjen.se

Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoende innebär att du känner ett sug efter själva läkemedlet och får abstinens utan det. Du kan också behöva allt större doser för att läkemedlet ska ge positiv effekt.
Läkemedel — beroendecentrum.se

Narkotikamissbruk och beroende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer.

Narkotika är ett samlingsbegrepp för ett stort antal preparat som kan delas in i följande grupper:

 • cannabis, som hasch och marijuana
 • centralstimulerande medel, som amfetamin och kokain
 • opiater och opioider, som opium, morfin, heroin, metadon och buprenorfin
 • hallucinogener, som ecstasy och LSD.

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna.

Hasardspelsyndrom – spelberoende

Spelberoende är när du inte kan kontrollera ditt spelande om pengar eller dataspel och det påverkar din tillvaro.
Hasardspelsyndrom – spelberoende – 1177.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna.

Alla landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda hjälp till dem som behöver stöd, vård och behandling vid missbruk av spel om pengar. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med sex nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Behandling av spelmissbruk och spelberoende – socialstyrelsen.se (pdf)

Spelprevention.se

Spelprevention.se är en webbplats främst för dig som arbetar med att förebygga spelproblem. På webbplatsen finns information om spelproblem, spel om pengar och hur man kan förebygga spelproblem. 
Spelprevention – folkhalsomyndigheten.se

​Stödlinjen

Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga i Sverige. Linjen arbetar för att motivera dig till förändring genom telefonsamtal, chatt eller e-post. Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av socialdepartementet.
stodlinjen.se

Sexmissbruk

Sexmissbruk kan yttra sig som tvångsmässigt tänkande på sex.

Tecken på sexmissbruk kan vara att:

 • Du ha sexuella tankar en stor del av dagen som påverkar din vardag.
 • Du känna ett tvång att utföra sexuella aktiviteter när du är stressad, spänd eller deprimerad.
 • Att du ha sexuella vanor som ger dig problem som användning av telefonsextjänster, porrsurfande på nätet, anonymt sex med främlingar eller sex med prostituerade.

Behandling

Kontakta din husläkare eller Mika Hälsa om du har sexmissbruk. 

Mika Hälsa

Mika Hälsa är en sex- och samlevnadsmottagning för dig som har sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex, är utsatt för människohandel i sexuella ändamål eller har beroende problem. 
Mika Hälsa – beroendecentrum.se

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje. Dit kan du ringa om du har tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hjälplinjen ger stöd och råd och hjälper dig vidare till behandling om behov finns. Även du som är anhörig eller har frågor om sexuellt problembeteende kan ringa.
preventell.se

Rökning och snus

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. De gör att risken ökar för flera sjukdomar. Nikotinet i tobak påverkar också hjärnan så att du blir beroende. Det finns bra hjälp att få om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa.
Rökning och snusning – 1177.se

Behandling

Kontakta din husläkare om du vill få hjälp att bli rök- och snusfri.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonstödslinje för alla som har tankar på att sluta med tobak. Linjen är även till för dig som är anhörig och personal, samt går att få på olika språk. 
slutarokalinjen.se

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson