Stöd i arbetslivet för vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd för att kunna arbeta.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen anordnar kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.
Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se >

Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med aktivitetsbaserade utredningsplatser, för att bedöma och träna din arbetsförmåga.
Aktivitetsbaserade utredningsplatser - arbetsformedlingen.se >

Anställningsstöd

Arbetsförmedlingen har en webbsida om anställningsstöd för företagare. Anställningsstödet är till för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, unga utan yrkeserfarenhet och personer som nyligen kommit till Sverige.
Anställningsstöd - arbetsformedlingen.se >

Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors har skrivet rapporten ” Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet”. I rapporten står det att unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och en svårare att få arbete.
Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning - mucf.se >

Jobbportalen

På Jobbportalen finns tips och information för dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan vara till hjälp i arbetslivet. Riksförbundet Attention står bakom webbplatsen.
Jobbportalen >

Stockholm stad - Funktionsnedsättning i arbetslivet

För dig som har en funktionsnedsättning, bor i Stockholm stad och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet, kan få stöd och hjälpmedel från Stockholm stad.
Funktionsnedsättning i arbetslivet - stockholm.se >

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018

Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB) har skrivit en rapport som handlar om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - scb.se (pdf) >

Senast ändrad 2020-04-14

Informationsansvarig: Pia Jakobsson