Skriv ut den här sidan

Stöd i arbetslivet för vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd för att kunna arbeta.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen anordnar kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.
Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se >

Aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsbaserad utredning är en aktivitet för dig som inte jobbat på länge eller saknar arbetslivserfarenhet. Syftet är att du ska få prova på olika typer av arbetsuppgifter under handledning och prova ut arbetshjälpmedel om du behöver det. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information. 
Aktivitetsbaserad utredning - arbetsformedlingen.se (pdf) > 

Anställningsstöd

Arbetsförmedlingen har en webbsida om anställningsstöd för företagare. Anställningsstödet är till för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, unga utan yrkeserfarenhet och personer som nyligen kommit till Sverige.
Anställningsstöd - arbetsformedlingen.se >

Jobbportalen

På Jobbportalen finns tips och information för dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan vara till hjälp i arbetslivet. Riksförbundet Attention står bakom webbplatsen.
Jobbportalen >

Stockholm stad - Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

För dig som har en funktionsnedsättning, bor i Stockholm stad och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet, kan få stöd och hjälpmedel från Stockholm stad.
Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning - stockholm.se >

Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom europeiska socialfonden. Syftet är att underlätta för ungdomar med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatt bakgrund och nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
temaunga.se > 
Unga med funktionsnedsättning - temaunga.se >

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson