Stöd i arbetslivet för vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd för att kunna arbeta.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen anordnar kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.
arbetsformedlingen.se >
Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se >

Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med aktivitetsbaserade utredningsplatser, för att bedöma och träna din arbetsförmåga.
Aktivitetsbaserade utredningsplatser - arbetsformedlingen.se >

Anställningsstöd

Arbetsförmedlingen har en webbsida om anställningsstöd för företagare. Anställningsstödet är till för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, unga utan yrkeserfarenhet och personer som nyligen kommit till Sverige.
Anställningsstöd - arbetsformedlingen.se >

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljöupplysningen svarar på dina frågor om arbetsliv och hälsa.

Det kan till exempelhandlar om:

  • diskriminering
  • funktionsnedsättning.
  • läs- och skrivsvårigheter
  • rehabilitering och arbetsanpassning.

arbetsmiljoupplysningen.se >

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att arbetsförhållandena  anpassas till människors olika förutsättningar både när det gäller fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar.
av.se >

Föreskrift för tillgängliga arbetsplatser

Från och med i januari 2021 måste nya eller ombyggda arbetsplatser utformas så att de är tillgängliga redan från början. Det framgår av Arbetsmiljöverket nya föreskrifter för Arbetsplatsens utformning.
Arbetsplatsens utformning av.se (pdf) >

Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors har skrivet rapporten ” Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet”. I rapporten står det att unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och en svårare att få arbete.
Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning - mucf.se (pdf) >

Med NPF på jobbet

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på jobbet
De olika rubrikerna är:
till anställda med NPF
till arbetsgivarna.
Med NPF på jobbet - attention.se >

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor slutrapport (MUCF) ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”. Rapporten tar upp sju förslag och tio bedömningar som de tycker att myndigheter bör arbeta med för att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.
Samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar - mucf.se (pdf) > ReadSpeaker

Stockholm stad - Funktionsnedsättning i arbetslivet

För dig som har en funktionsnedsättning, bor i Stockholm stad och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet, kan få stöd och hjälpmedel från Stockholm stad.
Funktionsnedsättning i arbetslivet - stockholm.se >

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018

Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB) har skrivit en rapport som handlar om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - scb.se (pdf) >

Senast ändrad 2021-05-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson