Böcker och material om kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Tips på böcker och material om kognitivt stöd och kommunikationsstöd

imageqqjcd.png

På biblioteket på Habiliteringens resurscenter hittar du böcker att låna som handlar om kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. 
Bibliotek - habilitering.se

Kognitivt stöd och kommunikationsstöd:

 • AKK: grafisk AKK: om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2005)
 • AKK i skolan en pedagogisk utmaning: om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2012)
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik av Boel Heister Trygg, Ida Andersson. (Hjälpmedelinstitutet, 2009)
 • ComAlong: a handbook on communication development and communication support: textbook  av Gunilla Thunberg, Anna Carlstrand, Britt Claesson, Anna Rensfeldt Flink. (Västra Götalandsregionen, Habilitering & hälsa, 2019)
 • Della har DLD. Vad e de?: en bok för och om barn med språkstörning av Malin Roca Ahlgren & Jessica Stigsdotter Axberg. (MrsHyper, 2022)
 • Du, jag och något att tala om om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar av Bitte Rydeman. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2015)
 • Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd av Gunilla Gerland. (Pavus utbildning, 2014)
 • I relation till lärande: kommunikationsstöd i undervisningen av Ulrika Aspeflo & Ebba Almsenius. (Aspeflo & Klamas, 2019)
 • KomIgång: en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd: kursbok av Gunilla Thunberg, Anna Carlstrand, Britt Claesson, Anna Rensfeldt Flink. (Västra Götalandsregionen, Habilitering & hälsa, 2011)
 • Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar en systematisk kunskapsöversikt av Jenny Wilder. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2013)
 • Lilla boken om tecken: som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling av Anneli Tisell. (Hatten förlag, 2020)
 • More than words: a parent's guide to building interaction and language skills for children with autism spectrum disorder or social communication difficulties av Fern Sussman. (Hanen Program, 2012)
 • Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna av Maria Krafft Helgesson. (Hatten, 2014)
 • Småspråkarna: språkutvecklande lekar, sånger och ramsor för barn 0-3 år av Andrea Wallenberg, Maria Strutz, Oskar Jonsson. (Bonnier Carlsen, 2022)
 • TAKK tecken som alternativ och kompletterande kommunikation av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2010)
 • Tidig AKK: stöd för stora och små av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2008)

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson