Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd

På biblioteket på Habiliteringens resurscenter hittar du böcker att låna som handlar om kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. 
Bibliotek - habilitering.se

Kognitivt stöd och kommunikationsstöd:

 • AKK: grafisk AKK: om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2005)
 • AKK i skolan en pedagogisk utmaning: om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2012)
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik av Boel Heister Trygg, Ida Andersson. (Hjälpmedelsinstitutet, 2009)
 • ComAlong: a handbook on communication development and communication support: textbook  av Gunilla Thunberg, Anna Carlstrand, Britt Claesson, Anna Rensfeldt Flink. (Västra Götalandsregionen, Habilitering & hälsa, 2019)
 • Della har DLD. Vad e de?: en bok för och om barn med språkstörning av Malin Roca Ahlgren & Jessica Stigsdotter Axberg. (MrsHyper, 2022)
 • Du, jag och något att tala om om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar av Bitte Rydeman. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2015)
 • Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd av Gunilla Gerland. (Pavus utbildning, 2014)
 • I relation till lärande: kommunikationsstöd i undervisningen av Ulrika Aspeflo & Ebba Almsenius. (Aspeflo & Klamas, 2019)
 • KomIgång: en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd: kursbok av Gunilla Thunberg, Anna Carlstrand, Britt Claesson, Anna Rensfeldt Flink. (Västra Götalandsregionen, Habilitering & hälsa, 2011)
 • Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar en systematisk kunskapsöversikt av Jenny Wilder. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2013)
 • Lilla boken om tecken: som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling av Anneli Tisell. (Hatten förlag, 2020)
 • More than words: a parent's guide to building interaction and language skills for children with autism spectrum disorder or social communication difficulties av Fern Sussman. (Hanen Program, 2012)
 • Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna av Maria Krafft Helgesson. (Hatten, 2014)
 • Småspråkarna: språkutvecklande lekar, sånger och ramsor för barn 0-3 år av Andrea Wallenberg, Maria Strutz, Oskar Jonsson. (Bonnier Carlsen, 2022)
 • Språkleka med toddlare av Catarina Sjöberg. (Gothia, 2023)
 • TAKK tecken som alternativ och kompletterande kommunikation av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2010)
 • Tidig AKK: stöd för stora och små av Boel Heister Trygg. (Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), 2008)

Senast ändrad 2024-02-26

Informationsansvarig: Pia Jakobsson