Vårdmottagningar i Region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Du som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Vårdmottagningar för vuxna

Söka psykiatrisk vård

Kontakta din vårdcentral om du har till exempel sömnsvårigheter, stress, ångest, panikattacker, nedstämdhet eller depression. Då kan du få rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Vårdcentral - 1177.se >

Om hjälpen inte räcker på vårdcentralen kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remis från din läkare. När du kommer dit gör de en utredning på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Om du behöver kan du sedan få till exempel psykoterapi, psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Söka psykiatrisk vård –1177.se >
Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177.se >
psykiatri.sll.se >

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
Akut hjälp - psykiatri.sll.se >

Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet tar emot patienter som är barndomsdöva- och hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva och vuxendöva och som dessutom har en psykiatrisk sjukdomsbild. Du kan själva ansöka eller få en  remisser från din läkare, oberoende var du bor i landet  
Dövpsykiatriprogrammet - psykiatrisydvast.se >

Vårdmottagningar för alla åldrar

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län - 1177.se >
Vård hos oss - slso.regionstockholm.se >

Rätt vård nära dig

Rätt vård nära dig är en broschyr var du ska vända dig för att få hjälp för din skada eller sjukdom.
Rätt vård nära dig - vardgivarguiden.se >

Mottagning Hörsel och balans 

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Mottagning Hörsel och balans Solna - karolinska.se >
Mottagning Hörsel och balans Huddinge - karolinska.se >

Hörhjälpmedel

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörhjälpmedel - 1177.se >

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen - sodexohjs.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson