Vårdmottagningar i Region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Du som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Vårdmottagningar för vuxna

Psykiatri

Om hjälpen inte räcker på vårdcentralen kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remis från din läkare. När du kommer dit gör de en utredning på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Om du behöver kan du sedan få till exempel psykoterapi, psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Söka psykiatrisk vård –1177.se
Psykiatrisk vård för vuxna – 1177.se
psykiatri.regionstockholm.se

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
Akut psykiatrisk hjälp – psykiatri.regionstockholm.se

Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet tar emot patienter som är barndomsdöva- och hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva och vuxendöva och som dessutom har en psykiatrisk sjukdomsbild. Du kan själva ansöka eller få en  remisser från din läkare, oberoende var du bor i landet  
Dövpsykiatriprogrammet – psykiatrisydvast.se

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län – 1177.se
Vård hos oss – slso.regionstockholm.se

Vårdcentral

När du eller ditt barn behöver träffa en läkare eller sjuksköterska, så ska du kontakta din vårdcentral i förstahand.

Vårdcentralen kan hjälpa dig om du har sjukdomar och besvär som till exempel:

  • Infektioner som feber och ont i halsen.
  • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter och depression.
  • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck , astma eller KOL.
  • Allergier.
  • Smärta.
  • Lägga om sår och ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp.
  • Mäta blodtryck.
  • Ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol.

Vårdcentralen – 1177.se

Mottagning Hörsel och balans 

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Mottagning Hörsel och balans Solna – karolinska.se
Mottagning Hörsel och balans Huddinge – karolinska.se

Hörhjälpmedel

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörhjälpmedel – 1177.se

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen – sodexohjs.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningarna vänder sig till dig som är under 23 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare.
Du kan få hjälp med till exempel:

  • Rådgivning om preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få dagen-efter-piller.
  • Samtala med en kurator angående stress, nedstämdhet, sex, sexualitet relationer eller identitet.

ungdomsmottagningarna.se

Senast ändrad 2023-07-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson