Psykisk ohälsa

Om ditt barn mår psykiskt dåligt så finns det flera mottagningar som ni kan vända er till.

Vårdcentral

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när ditt barn behöver träffa till exempel en läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog.

På vårdcentralen finns ett särskilt team som riktar sig speciellt till barn och unga. I teamen ingår alltid psykolog och läkare. Barn och ungdomar med särskilt behov inom området psykisk hälsa kan också få hjälp och det kallas "första linjens psykiatri". Om vårdcentralen bedömer att barnet har behov av annat stöd kan de hänvisa vidare eller skriva en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Vårdcentral – 1177.se
Psykiskt stöd för unga – 1177.se

Barnavårdscentralen

På Barnavårdscentralen (BVC) får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att barnet är nyfödd tills den börjar i förskoleklass. Du som förälder kan även får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.
BVC – 1177.se

Malinamottagning

Malinamottagningar är psykologmottagningar som tar emot familjer med barn 0–5 år som behöver stöd av psykolog. Blivande föräldrar kan också få stöd där.

Du kan få remiss dit efter en första bedömning på till exempel barnavårdscentral (BVC) eller barnmorskemottagning. Du kan även kontakta en Malinamottagning direkt i det område där din BVC finns.
Malinamottagning – 1177.se

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till exempel av en skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare på skolan.
Elevhälsa – skolverket.se

Ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningarna.se

Barn- och ungdomspsykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

När du vill ha kontakt med BUP ska du vända dig till ”En väg in”, ett gemensamt telefonnummer för alla nya patienter.
bup.se
En väg in – bup.se
Unga – psykiatri.regionstockholm.se

BUPs team för döva och hörselskadade

BUPs team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon familjemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha remiss.
BUP:s team för döva och hörselskadade – bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.
Mottagningar för mellanvård – bup.se

BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet. Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år med ångesttillstånd, tvångssyndrom och funktionella magsmärtor, inklusive irritable bowel syndrome (IBS).
Internetbehandling – bup.se

PRIMA barnpsykiatri

PRIMA Barnpsykiatri har två mottagningar i Stockholms län som tar emot barn- och ungdomar med måttlig till svår psykiatrisk problematik till exempel depression, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest.

PRIMA Handen tar emot från Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun och PRIMA Järva tar emot barn- och ungdomar från stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
PRIMA Barnpsykiatri – prima.se

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), har gjort en kartläggning om ungas psykiska hälsa. Kartläggningen har haft särskilt fokus på unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller tillhörighet till urfolk eller nationell minoritet.
Att inte bara överleva – mucf.se

Hjälplinjer och stödmaterial vid psykisk ohälsa

Råd och stöd

1177 har en webbsida som har en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.
Råd och stöd – 1177.se

BOUJT

BOUJT - Barn- och Ungdomsjour är till för dig som är döv eller hörselskadad mellan 7–21 år. De erbjuder bland annat stödsamtal om till exempel kroppen, tankar och känslor. Du kan video- eller textchatta, du kan ställa en fråga i frågelådan eller skicka ett mail. De som arbetar på BOUJT har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
boujt.se

Bris

Bris har stöd online dygnet runt där barn och unga upp till 18 år kan ringa, mejla eller chatta. Där arbetar kuratorer. De kan vara anonyma och det är gratis att mejla, chatta eller ringa till dem.

Barn och unga som mår dåligt kan även träffa en kurator på någon av deras Brismottagningar som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Linköping.

Bris ger även gruppstöd online till barn som lider av psykisk ohälsa. De bedriver också ett gruppinriktat stöd för ensamkommande barn som flytt till Sverige. De arrangerar regelbundet stödhelger för familjer där en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn.
Prata med oss – bris.se

Digitala zoner

Digitala zoner är en kostnadsfria app för dig som är mellan 13–25 år. I appen finns övningar, tips och redskap för att stärka din självkänsla, sänka stress, hantera ångest och ensamhet. Där finns även avslappnings- och andningsövningar.

Yrkesverksamma kan även använda den i mötet med ungdomar.
Digitala zoner – freezonesweden.se

Din psykiska hälsa

Din psykiska hälsa är en webbsida som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att de vill öka kunskapen om psykisk hälsa.
Där kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.
dinpsykiskahalsa.se

Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Du kan ringa en jourhavande präst om du behöver akut samtals- och krisstöd för att du har till exempel ångest, känner dig ensam eller har självmordstankar. De har tystnadsplikt. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, e-post eller chatt.
Samtalsstöd – svenskakyrkan.se
Jourhavande präst – svenskakyrkan.se
Samtalsjour för döva via bildtelefon – svenskakyrkan.se
Sverigefinska telefonjouren Papu  – svenskakyrkan.se
kyrkanssos.se

Första hjälpen vid sorg

Svenska kyrkan har en teckenspråks tolkad film med tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.
Första hjälpen vid sorg – svenskakyrkan.se 

Livslinjen

Mind har startat en chatt för unga som vill chatta med en vuxen. Du kan prata om till exempel dina känslor, tankar och när livet känns jobbigt.
Livslinjen – mind.se

Lumeno 

Appen Lumeno är till för personer som vill öka sin kunskap om sin psykiska ohälsa.

Appen kan hjälpa personen att:

  • förstå sig själv bättre
  • hitta verktyg för att ta sig ur mörkret
  • söka kontakt i risksituationer
  • upptäcka hur ljuset alltid återvänder.

lumeno.se

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT), är en ideell förening som ger stöd eller rådgivning på teckenspråk till dig som mår dåligt från 15 år och uppåt. Du kan kontakta dem med videosamtal, E-post, Instagram, Messenger eller mobil.

De kan även ge dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polis, kriminalvård, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa, migrationsverket. De kan även följa med dig till den myndigheten du ska besöka och stötta dig under mötet. De kan också hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan.

NKJT har också ett eget skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn för att ge trygghet och skydd i en teckenspråkig miljö.
nkjt.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
nsph.se

Råd för psykisk hälsa

I broschyren ”Råd för psykisk hälsa” kan du läsa om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Där finns också tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.
Råd för psykisk hälsa – anhorigasriksforbund.se (pdf)

Snorkel

Snorkel är en webbplats som innehåller information och strategier vid psykisk ohälsa till barn och unga.
snorkel.se

Stödlistan för psykisk hälsa

Psykisk hälsa i kristid är en webbsida med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider.
Stödlistan för psykisk hälsa – uppdragpsykiskhalsa.se

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt eller utsätter någon. De ger även stöd och information till dig som är förälder.
ungarelationer.se
Förälder – ungarelationer.se

Vara Nere

Mind och studieförbundet Bilda har ett arvsfondsprojekt som heter Vara Nere. Syftet är att unga ska få koll på vad de känner, och våga prata med varandra om psykiskt mående. 
varanere.se

Varmprat

Varmprat är frågekort som kan få oss att öppnar upp för samtal om hur vi mår och vårt psykiska mående.
Varmprat – mind.se

 

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson