Ekonomiskt bidrag för bostad

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall ansöka om ekonomiskt bidrag för din boendekostnad.

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
Boendetillägg - forsakringskassan.se (pdf) >

Bostadstillägg 

Du kan ansöka om bostadstillägg om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Även du som har låg inkomst och kostnader för bostad kan ha rätt till bostadstillägg.
Bostadstillägg - forsakringskassan.se >

Beräkna bostadstillägg

Försäkringskassans har en webbtjänst där du bland annat kan se om du har rätt till bostadstillägg och hur mycket ersättning du få.
Beräkna bostadstillägg - forsakringskassan.se >

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du söka om du behöver en större bostad på grund av funktionsnedsättning. KBF finns endast i ett fåtal kommuner och reglerna varierar. Kontakta din kommun för att få mer information.  
KBF - stockholm.se >

Senast ändrad 2022-06-09

Informationsansvarig: Pia Jakobsson