Ekonomiskt bidrag för bostad

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall ansöka om ekonomiskt bidrag för din boendekostnad.

Boendetillägg​

Boendetillägg är ett tillägg till sjukpenning i särskilda fall. Du kan ansöka om boendetillägg om du har haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du har fyllt 30 år. 
Sjukpenning i särskilda fall – forsakringskassan.se 

Bostadstillägg 

Du kan ansöka om bostadstillägg om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning, och har kostnader för ditt boende. Du som är över 65 år kan även ansöka om bostadstillägg om du har låg pension.
Bostadstillägg – forsakringskassan.se
Bostadstillägg – pensionsmyndigheten.se

Beräkna bostadstillägg

Försäkringskassans har en webbtjänst där du bland annat kan se om du har rätt till bostadstillägg och hur mycket ersättning du få.
Beräkna bostadstillägg – forsakringskassan.se

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du söka om du behöver en större bostad på grund av funktionsnedsättning. KBF finns endast i ett fåtal kommuner och reglerna varierar. Kontakta din kommun för att få mer information.  
KBF - stockholm.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson