Om Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden är en webbplats med information om stöd och service till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

På webbplatsen finns information för dig som har en funktionsnedsättning och dina närstående. Informationen riktar sig även till yrkesverksamma och andra som är intresserade. 

På Funktionshindersguiden finns rubriker som till exempel ekonomisk stöd och bidrag, stöd i vardagen och hjälpmedel. Texterna är kortfattade med länkar till mer information. För att texterna ska vara lätta att förstå är de skrivna på så kallat klarspråk. 

Vi hänvisar till myndigheter, vård- och omsorgsgivare och verksamheter som har hög relevans för personer med funktionsnedsättning. Vi har dock inget ansvar för innehållet på de webbplatser vi hänvisar till.

Webbplatsen uppdateras kontinuerligt. Om du saknar någon information eller tycker något är otydligt vill vi gärna att du hör av dig till oss.
Tipsa oss!

Vem står bakom Funktionshindersguiden ?

Funktionshindersguiden finansieras av Habilitering & Hälsa, som är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Det innebär att webbplatsen är finansierad med offentliga medel.

Habilitering & Hälsas uppdrag är att ge råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning samt ge råd och stöd till föräldrar, andra närstående och det professionella nätverket. Habilitering & Hälsa har även ett uppdrag att erbjuda bred information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
habilitering.se

Pia Jakobsson, socionom och konsulent på Habiliteringens resurscenter, är ansvarig webbredaktör för Funktionshindersguiden.
Habiliteringens resurscenter - habilitering.se
pia.jakobsson@regionstockholm.se
08-123 350 14

Huvudansvarig för alla Habilitering & Hälsa webbplatser är verksamhetschef Joakim Lavesson.
joakim.lavesson@regionstockholm.se
08-123 350 01

Senast ändrad 2023-05-23

Informationsansvarig: Pia Jakobsson