Arbetslivsinriktad rehabilitering

Det finns olika typer av stöd för att du som har nedsatt arbetsförmåga eller är sjukskriven ska kunna börja arbeta. Det kan till exempel vara arbetshjälpmedel, anpassning av arbetsplatsen, arbetsresor och arbetsträning.

Försäkringskassan utreder behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra aktörer för att personen ska kunna återgå i arbete eller arbetssökande. De bedömer även personens arbetsförmåga och rätten till ersättning.

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. De ska föreslå åtgärder som ska leda till att personen så långt som möjligt kan behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska förmåga. Vårdgivaren ska även delta i avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till ett sådant.

Arbetsgivare ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen genom att hålla kontakt med sin medarbetare under sjukfrånvaron och anpassa arbetssituationen. Arbetsgivaren ska även delta i avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till det.

Du som är sjukskriven eller har nedsatt arbetsförmåga ska medverka i planering, åtgärder och rehabilitering så att du kan börja arbeta igen så snart som möjligt.
Arbetslivsinriktad rehabilitering – forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson