Fonder, stiftelser och stipendier inom funktionsnedsättningsområdet

Här på Funktionshindersguiden hittar du fonder, stiftelser och stipendier. De kan vara aktuella för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig, yrkesverksam eller arbetar i en förening inom funktionsnedsättningsområdet.

Under varje fond, stiftelse och stipendium finns information om vem den vänder sig till, sista ansökningsdag och åldersgräns när det finns.

Listan är indelad efter rubrikerna:

 • Webbsidor med egen lista på fonder, stiftelser och stipendier
 • Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier
 • För alla funktionsnedsättningar
 • Hörselnedsättning och dövhet
 • Neurologiska sjukdomar och rörelsenedsättning
 • Synnedsättning
 • För vissa diagnoser
 • För föreningar och organisationer
 • För yrkesverksamma

Fonder, stiftelser och stipendier inom funktionsnedsättningsområdet .pdf >

Hur skriver jag ett ansökningsbrev?

Börja med att läsa igenom villkoren för fonden, stiftelsen eller stipendiet. Inrikta sedan ansökan på det. Skriv kort, tydligt och ta med det viktigaste i ansökan. Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar den.

Det finns en ansökningsblankett på vissa fonder, stiftelser och stipendier. Kontrollera tidigt om det är så. Det är viktigt att fylla i ansökan rätt och skicka med alla bilagor som de kräver.

När du ska ansöka om fonder, stiftelser och stipendier som inte har ansökningsblanketter, kan du skriva ett brev.

Exempel på vad du kan skriva i ansökan: 

 • namn, personnummer, adress, telefon och e-post
 • berätta om din funktionsnedsättning, extra kostnader på grund av din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den ger i din vardag
 • din familjesituation
 • vad du ska använda bidraget till och hur mycket pengar du ansöker om
 • vilka inkomster och utgifter du har varje månad, är du gift eller sambo ska du även skriva dennes inkomst
 • glöm inte att underteckna ansökningsbrevet.

Bilagor

Det är viktigt att skicka med de bilagor som fonden vill ha. Det kan till exempel vara kopia på hyresavi, intyg om funktionsnedsättning, lönespecifikation, personbevis eller årsinkomst.

 • Hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen från hyresvärden varje månad.
 • Intyg om funktionsnedsättning kan skrivas av en läkare eller den person som utförde utredningen. Intyget ska inte vara äldre än två år.
 • Lönespecifikation är ett dokument från arbetsgivaren som visar vad du tjänat när du arbetar.
 • Personbevis kan beställas från Skatteverket.
 • Din årsinkomst står på din deklaration som du antingen kan kopiera eller beställa från skatteverket.se

Vad kan du söka pengar för?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Om du har försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd

Om du har försörjningsstöd från kommunen bör handläggaren inte ta med fondmedel som du har fått för ett särskilt ändamål när de beräknar ditt försörjningsstöd. I regel bör du alltså inte få mindre försörjningsstöd på grund av att du har fått fondmedel. Läs mer i "Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd" på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster.
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - socialstyrelsen.se (pdf) > 

Senast ändrad: 2019-07-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson