Fonder, stiftelser och stipendier inom funktionshinderområdet

Här på Funktionshindersguiden hittar du olika fonder, stiftelser och stipendier som du kan ansöka till. Vi har valt ut de som är riktade till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig, yrkesverksam eller arbetar i en förening eller intresseorganisation.

Funktionshindersguiden listar fonder, stiftelser och stipendier som är riktade till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig, yrkesverksam eller arbetar i en förening eller intresseorganisation. Du ansöker om bidrag direkt från fonden eller stiftelsen. Du kan alltså inte ansöka från Funktionshindersguiden.

Sidorna är indelad efter olika funktionsnedsättningar. Under rubriken "Alla funktionsnedsättningar" har vi samlat de som inte vänder sig till någon speciell funktionsnedsättning. Under varje fond, stiftelse och stipendium finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor. 

Vad kan du söka pengar för?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Så här skriver du en ansökan

De flesta har en ansökningsblankett som du använder för att ansöka. Om de inte har en ansökningsblankett, skriver du ett personligt brev. Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar den.

I ett personligt brev kan du till exempel skriva: 

  • Namn, personnummer, adress, telefon och e-post.
  • Om din funktionsnedsättning, extra kostnader på grund av din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den ger i din vardag.
  • Din familjesituation.
  • Vad du ska använda bidraget till och hur mycket pengar du ansöker om.
  • Vilka inkomster och utgifter du och din maka, make eller sambo har varje månad. 

Kom ihåg att skriva under brevet.

Bilagor till ansökan

Det är viktigt att skicka med de bilagor som krävs.

Det kan var till exempel: 

  • Hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen från hyresvärden varje månad.
  • Intyg om funktionsnedsättning kan skrivas av en läkare eller den person som utförde utredningen. Intyget ska inte vara äldre än två år.
  • Lönespecifikation är ett dokument från arbetsgivaren som visar vad du tjänat när du arbetar.
  • Personbevis kan beställas från Skatteverket.
  • Din årsinkomst står på din deklaration som du antingen kan kopiera eller beställa från skatteverket.se

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Om du har försörjningsstöd från kommunen bör handläggaren inte ta med fondmedel som du har fått för ett särskilt ändamål när de beräknar ditt försörjningsstöd. I regel bör du alltså inte få mindre försörjningsstöd på grund av att du har fått fondmedel. Läs mer i "Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd" på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster.
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - socialstyrelsen.se (pdf) > 

Senast ändrad 2020-04-28

Informationsansvarig: Pia Jakobsson