Skriv ut den här sidan

Fonder och stipendier

Här på Funktionshindersguiden hittar du fonder, stiftelser och stipendier som kan vara aktuella för dig som har en  funktionsnedsättning, är anhörig eller yrkesverksam inom området.

Lista över fonder, stiftelser och stipendier

Alla fonder, stiftelsen och stipendier finns samlade i en pdf. Där finns mer information om vem den vänder sig till, sista ansökningsdag med mera. Vissa bidrag/medel är riktade till barn och ungdomar. Åldersgräns står då inom parentes.

Lista på fonder (pdf) >

Hur skriver jag ett ansökningsbrev?

Börja med att läsa igenom villkoren för fonden, stiftelsen eller stipendiet. Inrikta sedan ansökan på det. Skriv kort, tydligt och ta med det viktigaste i ansökan. Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar den.

Det finns en ansökningsblankett på vissa fonder, stiftelser och stipendier. Kontrollera tidigt om det är så. Det är viktigt att fylla i ansökan rätt och skicka med alla bilagor som de kräver.

När du ska ansöka om fonder, stiftelser och stipendier som inte har ansökningsblanketter, kan du skriva ett brev.

Exempel på vad du kan skriva i ansökan: 

 • namn, personnummer, adress, telefon och e-post
 • berätta om din funktionsnedsättning, extra kostnader på grund av din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den ger i din vardag
 • din familjesituation
 • vad du ska använda bidraget till och hur mycket pengar du ansöker om
 • vilka inkomster och utgifter du har varje månad, är du gift eller sambo ska du även skriva dennes inkomst
 • glöm inte att underteckna ansökningsbrevet.

Bilagor

Det är viktigt att skicka med de bilagor som fonden vill ha. Det kan till exempel vara kopia på hyresavi, intyg om funktionsnedsättning, lönespecifikation, personbevis eller årsinkomst.

 • Hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen från hyresvärden varje månad.
 • Intyg om funktionsnedsättning kan skrivas av en läkare eller den person som utförde utredningen. Intyget ska inte vara äldre än två år.
 • Lönespecifikation är ett dokument från arbetsgivaren som visar vad du tjänat när du arbetar.
 • Personbevis kan beställas från Skatteverket.
 • Din årsinkomst står på din deklaration som du antingen kan kopiera eller beställa från skatteverket.se

Vad kan du söka pengar för?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Om du har försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd

Om du har försörjningsstöd från kommunen bör handläggaren inte ta med fondmedel som du har fått för ett särskilt ändamål när de beräknar ditt försörjningsstöd. I regel bör du alltså inte få mindre försörjningsstöd på grund av att du har fått fondmedel. Läs mer i "Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd" på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster.
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - socialstyrelsen.se (pdf) > 

Senast ändrad: 2019-05-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson