Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till vård och uppfostran av barn och hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökningsdatum: 30 September
alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson