Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Du som är född i Skåne och bor i Skåne kan ansöka om understöd från Carl Jönssons Understödsstiftelse II. De lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn, ungdomar för deras vård och fostran eller utbildning samt behövande funktionshindrade av alla åldrar.

Ansökningsdatum: 17 maj

carljonssons-stiftelser.se

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson