1878 års stiftelse

1878 års stiftelse delar ut bidrag till ensamstående kvinnor som är folkbokförd i Stockholms Stad och försörjer hemmavarande barn eller vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed inte kunnat förvärvsarbeta.

Ansökningsdatum: från och med 1 november.
1878.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson