Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn. Även mödrar med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag.

Barnet bör ej vara äldre än 18 år. Barnet ska bo hos sina föräldrar eller sin förälder och den sökande ska vara bosatt i Stockholms län.

Ansökningsdatum: senast 31 mars. 
allmannabb.se

Senast ändrad 2024-01-19

Informationsansvarig: Pia Jakobsson