Allmänna BB:s minnesfond​

Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning.

Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år, ska bo hos sina föräldrar eller sin förälder. Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.

Ansökningsdatum: 31 mars avseende bidrag till föräldrar.

Sekreterare i stiftelsens styrelse är Carina Cronsioe, carina.cronsioe@gmail.com

Ordförande i styrelsen är Inga Näslund, inga.naslund@palmecenter.se

Länken till deras webbplats fungerar inte just nu.
allmannabb.com >

Senast ändrad 2023-05-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson