Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering och hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer vill FQ verka för kvinnor med funktionsnedsättning såväl i deras egna liv som när det gäller inflytande i samhället.
kvinnor-funktionshinder.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson