Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund (AHR) stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

Anhörig är den som hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand oavsett om det är i familjen, släkten eller vänkretsen.
anhorigasriksforbund.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson