Fragile-X-föreningen

Föreningen ger kunskap om Fragile-X, stödjer forskning inom område och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson