Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Förbundet arbetar för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.
afasi.se
Afasiföreningen i Stockholms län – afasicenter.se

Talknuten

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.
Talknuten – afasi.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson