Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson