Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Senast ändrad 2021-03-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson