Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

dyslexi.org >
Dyslexiförbundet i Stockholms län - dyslexi.org >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson