Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson