DHR – Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

DHR bedriver opinionsbildning, sprider information om rörelsehindrade personers villkor och arbetar för delaktighet och jämlikhet i hela samhället.
dhr.se
DHR Region Stockholm – dhr.se

Senast ändrad 2023-05-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson