DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

DHR bedriver opinionsbildning, sprider information om rörelsehindrade personers villkor och arbetar för delaktighet och jämlikhet i hela samhället.
dhr.se >
DHR Stockholms läns distrikt - dhr.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson